Dimenzió #10

Álmodozók - Irodalmi antológia

(irodalom)

                   ''FÁK

  Az éjszakai vihar letörte a barackfa legszebb ágát. A sok-sok sárguló
barack ágastól a földre esett, nem sok hasznát venni már. Az öregember
csalódottan nézte a pusztítást. Minden porcikájában benne érezte a fa
fájdalmát.  Szerette a növényeket, de különösen a fákat. Csak akkor
mosolygott, ha kizöldült a határ, ha életre kaptak az erdők. Odahúzta
kisszékét a barackfa alá, és vigasztalgatni kezdte a fát.

  "Na, ne félj, tovább élsz azért... Ugye, szeretsz itt a kertben? Még
akkor ültettelek, amikor a Gyerek született. Látod, együtt vénültünk meg,
pedig valamikor milyen erősek voltunk... Mennyire szerettem dolgozni..."

  A fa tudta ezt. Az öregember gyakran mormogott itt alatta, többször
elmesélte már az egész életét.

  Régen, nagyon régen volt. Az öregember szép, fiatal legény volt. Nyaranta
éjjel egykor kelt, és este tízig vágta a gabonát. Senki sem szeretett vele
kaszálni, mert ő sohasem pihent, halálra hajtotta volna a többieket is.
Bezzeg a lányok!

  Mindent megtettek, hogy a közelében lehessenek. A déli pihenőt dehogyis
töltötték volna más legény mellett, mindenki az ő tarisznyája mellé pakolt.
Napbarnította  arca és egészen haloványkék szeme volt, tetejében még
tréfálkozott is a lányokkal. Egy égető nyári nap délben elhatározta,
kitudakolja végre, melyik lány hajlik legjobban hozzá. Ebéd után vállára
vette tarisznyáját és a hűs fák alól elindult egy kopár, elszáradt fához,
amely  egymagában állt a dűlő szélén. Letelepedett a fa alá, ahová
elviselhetetlenül tűzött a nap. Na, lesz-e leány, aki eljön utána?

  Mindegyik  lány  eljött.  Egyenként  jöttek, mások párosával, mind
odatelepedett  a tűző napra, rákvörösre sültek valamennyien a legény
kedvéért. Ennyi bolondot se azelőtt, se azóta nem látott az a kiszáradt fa!

  Régen volt ez, nagyon régen. Olyan, mintha nem is az öregember életében
történt volna meg. Az ő élete egy másik élet, egy meleg-barna szemű,
törékeny asszony életével egybefűzve. Az az asszony is ott sült leánykorában
annál a kiszáradt fánál, mégsem volt könnyű elvenni. Mit meg nem értek
együtt! Mennyit vártak egymásra, milyen nehéz volt az egész fiatalságuk.
Jobb lett volna, sokkal kevésbé gyötrelmes, ha nem kezdtek volna a faluban
téeszesíteni. Az ember legutoljára lépett be a téeszbe, hetekig nem tudták
betörni, pedig fűt-fát ígértek neki. Nem és nem. Nem egyezett bele a világ
minden kincséért sem, kiabált, fenyegetőzött, verte az asztalt, de nem írt
alá. "Elvtárs, milyen iskolában akar továbbtanulni a lánya?" - ez a kérdés
volt a rábeszélés. Az ember erre belépett. A lányát persze nem vették fel
sehová, túl takaros volt ahhoz a portájuk, túl sok volt az irigyük. A
takaros udvarból ellenben mindent elvittek. Boldog volt az ember, hogy a
gyümölcsfái a földben gyökeret eresztettek, így nem lehetett kitépni és a
téeszbe cipelni őket. A gyümölcsük persze odalett, de legalább a törzsük
megmaradt. Egyenesen, mint az emberé.

  A téeszben az ember nem lett vezető. Hogy is lett volna, hiszen makacs
volt, a gazdálkodásba nem tűrt beleszólást. Beleszóló meg akadt bőven. Csősz
lett. Nem született még ember a földön rajta kívül, aki ezt a munkát ilyen
becsesnek tartotta volna. Minden szem krumpliról, darab földről és szál
fáról külön-külön tudott mindent, személyes barátaiként beszélt róluk. A
földek kiosztásával is megbízták, mert ő nem mért "félre". Igazi értelmet
azonban az adott napjainak, hogy ő vezette a fásításokat.

  Mikor volt már ez! Azok az erdők már óriásira nőtt akácosok, fenyvesek.
Az öregember nem tudja már megkerülni ezeket az erdőket, csak gondolatban
kalandozgat fáik alatt. Egyenként ismerte a fákat. A Szésőt, a Legnagyobbat,
a Göcsörtöset, az Odvasat, a Beteget... Ám hiába volt minden fáradozása,
nyugdíjba küldték. Akkor azt hitte, nem éli túl. Aztán tessék, hány év
eltelt már azóta is...

  Először tréfával próbálkozott, aztán sértődöttséggel, aztán fenyegetőzni
próbált, de hiába, csak nem marasztalták.

  "Öreg már maga, kell a hely a fiataloknak, diplomás agronómus jön a maga
helyére."

  "Diplomás? De hisz nem ismeri az a fákat! Neki: fa-fa, mindegy lesz.
Ismerni fogja-e a fa részeit? Tudja-e majd, mi az a csihatag? Honnan tudja
majd, hogy melyik fát kell kivágni, melyiket meghagyni?..."

  Az öreg feleslegesen morfondírozott, az ügyét befejezték, nyugdíjazták.
Amíg bírta erővel, minden nap megkerülte az erdőket, eleinte biciglivel,
később gyalogosan, de vénségére már csak ez a barackfa maradt elérhető
távolságban számára. Ez volt a fája a többi helyett, még feleségnek is csak
ez maradt. Ez legalább megérti a múltat, tudja, mi történt régebben az
öreggel, hiszen mindig itt állt. És tessék, most ez is beteg, letört az ága.
Az öregember úgy gondolta, legalább jó lesz télire tüzelőnek, egyszer
bemelegszik vele a konyha.

  A téltől nagyon félt. Tavaly kért egy fatörzset a téesztől, mert nem
tudott már tűzrevalót gyűjteni. Egyenesen az elnökhöz folyamodott, de azt
válaszolták neki, hogy másra kell a kitermelt fa.

  "Így van ez - magyarázgat az öregember a barackfának -, megértem én,
minek már nekem az a fa, úgysem lesz már sok telem..." Megfogta kisszékét,
visszavitte a verandára, és elindult hátrafelé, körbejárni a kertet. A
barackfa őszintén bánta, hogy nem tud megszólalni, és megfogadta, hogy a
következő viharban megpróbál ellenállni a szélnek...

                  Carry
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.