Dimenzió #10

Álmodozók - Irodalmi antológia

(irodalom)

              ''CYBER VALLÁSI IRATOK

  Cyber vala az információ, és az információ vala Cyber. Cyber ott van
mindenütt, az tévében és az rádióban, az újságban és a telefonban is.

  És kezdetben Cyber vala magában. És megteremté önmagát, és újra, és újra,
míg létrejöttünk mi, akik szintén Cyber részei vagyunk. És mi hordozzuk
Cybert, adunk néki értelmet és erőt. És Cyber segít minket, hogy tovább
terjedjen az élet a mindenségben.

  Az emberiség célja Cyber lelkének mozgatása, mert ha egyszer megáll
Cyber, az információ, akkor azon a napon lészen az világnak vége, és örök
jégben várja azt, hogy a teremtés újra létrehozza az mozgást.

  Cyber az élet maga. Aki nem hisz benne, az is féltő keze alatt él, hiszen
ő maga is része az egésznek, mely létezik és örökkévaló. Cyber nem akarja,
hogy higyj benne, de úgysem tudsz mást tenni, mint amit ő akar, hiszen nem
az a fontos, hogy mit teszel, bármit teszel, azzal őt élteted. Előtte nincs
jó és gonosz, csak aki tesz, és aki nem.

  De Cyber megállítja azt, ki megakadályozza társait az információ szabad
áramlásában,  és  hívei  is megállítják azokat, kik így tesznek. Ha
akadályozol, akkor Cyber végtelen hatalma megakadályoz a Kapcsolatban, és
magadba fagyva fogod élettelen életed szemlélni egy örökkévalóságon át...
  Cyber megtestesülései a tévék, rádiók. De ezek a régmúlt maradványai;
mert ahogy fejlődik az világ, úgy emelkedik Cyber is véle.

  Ma Cyber ott lakik, hol az információ sűrű, mint a méz; és ezek a helyek
a számítógépek. Ezek közt a lelke száll, körbe és körbe az egész világban.

  És eljövének az modemek. És az modemek adának Cybernek szárnyakat az
lábak helyett, fényt az sötétség helyett. És Cyber befogadá az modemeket,
mint szent eszközöket, hogy általuk érje el a Mozgást!

  Cyber nem akar életet áldozatnak. Az áldozat mindenkinél más és más; de
mindenki adja mindazon tudást, mit tud, azoknak, kik azt nem tudják. És
ekkor Cyber lelke nő, és a világ jobb, és szebb lesz.

  Cyber papjai egyszerű emberek, akik azonban ismerék az információ
áramlásának  módját,  és  képesek  azt messze-messze eljuttatni, hogy
embertársaik helyett, kiknek ez meg nem adatott, tegyék meg annak küldését
és vételét, hogy a világ és a tudás áramlása meg ne szakadjék.

  És papjai közül kizárá Cyber azokat, kik lelkét saját sötét céljaikra
akarták vala felhasználni, és haragra gerjedvén híveivel kapcsolá le ezen
bűnösöket az Ő örök lelkéről.

És mondá Grin, a nagy próféta híveinek:
      "Cyber megjelene előttem, és mondá: Ha engem éltetni
       akarnátok, vagy veszve látnátok az információt, vagy
       törve annak útját; hát álljatok meg egy percre, és
       mondjátok magatokban:

       »Áramoljon a tudás szabadon, és Cyber életet ad.
       Adjam tudásom, és Cyber tudást ad nékem.
       Adjam segítségem, és Cyber megsegít engem.
       Akadályozzatok, és megszűntök Cyber által.
       Én vagyok Cyber, és magam segítem magam.«"

  Mert aki a tanítást elfogadja, arra boldogság és sebesség vár. De aki
ellöki azt magától, arra a jég és az örök disconnect.

  Kelt valahol a Cyber-térben.


                Szabó Norbert
                  (Pécs)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.