Dimenzió #10

Álmodozók - Irodalmi antológia

(irodalom)

                 ''DROMEDÁR I.0

  Patt Morisson vagyok, a felderítő ürhajózási hivatal 34 éves nyomozója.
Egy régi történetet szeretnék elmesélni, amelynek forgatókönyve egyetemi
tanulmányaim alatt az egyik űrpszichológiai előadás kapcsán került a
napvilágra. A történet magában nem is érdekes, csak a körülmény. Még mielőtt
hozzáfognék a meséléshez, el kell mondanom, hogy teljesen véletlenül került
a kezembe az a dosszié, amelyben történetem meglapult. Hogy pontos legyek,
már nagyon közeledtek az űrpszichológiai szigorlatok, s nekem még nem volt
semilyen épkézláb anyagom, ezért fogtam magam, és elmentem az iratgyűjtőtár
épületébe, ahol nagy meglepetésemre éppen selejtezés folyt. Ez abból állt,
hogy a 2000 évesnél idősebb anyagok adatait CD-re írták, majd a feleslegessé
vált műanyag lapokat bezúzták, azután az olvasztóba kerültek, hogy később
újból felhasználhassák.

  Most ez mindenkinek természetesnek tűnik, pedig aki valaha is tanult
történelmet, annak tudnia kell, hogy a régi iratok mindennél fontosabbak.
No, persze próbálnám én ezt most mondani, lehet, hogy engem is azonnal
bezúznának, mint régiséget...

  Szinte találomra kapkodtam ki a fricskázó gép karmai közül a becsomagolt
tömböket.  Az automata  hangszórójából többször  is  megismétlődött a
figyelmeztetés, hogy túl közel vagyok az iratmegsemmisítőhöz.

  Persze ez a legkevésbé sem érdekelt, annál inkább az irattömbök.
Kicsomagoltam az összesajtolt anyagokat, s  módszeresen átfutottam  a
tartalmukat. Be kellett látnom, hogy igaza volt annak, aki elrendelte az
idejüket  múlt  okmányok bezúzatását. A csomagok semmi  egyebet  nem
tartalmaztak, csak régi jelentéseket, amelyeknek a tartalma általában 50
évenként változott. Olyannak tűnt a rengeteg iromány, mintha sok száz ember
azzal szórakozott volna, hogy az előző jelentést lemásolja.

Már-már azon voltam, hogy otthagyom az egészet, amikor a szemem hirtelen
megakadt valamin, egy szón: DROMEDÁR.

  Miközben tovább lapoztam, egyszercsak azon kaptam magam, hogy képtelen
vagyok rájönni, mit is jelent ez a szó. Mivel sehogy sem jutott eszembe a
szó jelentése, mérgemben arréb hajítottam az irattömböt, és nekiláttam a
többi csomag kibontásának. Azonban kis idő elteltével ezt is meguntam, és
mindent  visszadobáltam a szakadatlanul zúgó zúzógépbe, amely jóízűen
rágcsálta össze a vékony celluloid lapokat tartalmazó irattömböket. Az
iratok egymás után röpködtek a levegőben, már egészen élvezni kezdtem a
dobálódzást, amikor megált a kezem a levegőben, mert hirtelen úgy döntöttem,
megtartom az utolsó iratcsomagot, így az iromány a zúzógép helyett a
hátizsákomba került.

  A kollégiumba visszatérve azzal fogadtak, hogy ügyeleti szolgálatba kell
lépnem. Sohasem örültem a szolgálatnak, mert feleslegesnek tartottam, hogy
amíg a többiek alszanak, addig valakinek ébren kelljen virrasztania. Az
ügyeletesnek semmi dolga sem akadt egész éjjel, hiszen minden berendezést
gépek kezeltek és ellenőriztek, ráadásul még ezeket a gépeket is gépek
ellenőrízték, azonban a katonai szerveknél a szabályzat előírta, hogy a
személyzet köteles ügyeleti beosztást készíteni.

  Ezért a rám rótt feladatot kénytelen voltam végrehajtani. Persze nem
keseredtem el, mert elhatároztam, hogy szolgálati időmet elméleti tudásom
gyarapítására fogom kihasználni. Magamhoz vettem a tanuló CD-met, és a
szolgálati asztalnál helyet foglalva nekiláttam a tanulásnak.

  Persze mondanom sem kell, hogy nem nagyon érdekelt akkor a "Hosszú ideig
tartó súlytalanság hatása az idegrendszerre" vagy a "Gravitációs zavarok
összefüggése az eszméletvesztéssel" című tanulmányok olvasgatása, hiszen
mindvégig egyetlen szó égett az agyamban: DROMEDÁR.

  Éjszaka, mikor a társaim pihenőre tértek, szép óvatosan kivettem tanuló
CD-met a kompjuter lemezolvasójából, majd egy ugyanilyen óvatos mozdulattal
a számítógépet is aludni küldtem.

  A teremben hirtelen olyan csend vett körül, mintha a világűrben lettem
volna, csak az ellenőrző berendezések kattogtak néha, mikor mérőműszereik
ingadozást észleltek a bázis energiaellátásában.

  Kibontottam  az iratokat  tartalmazó csomagot, olvasólámpám  fényét
halványabbra állítottam, hogy jobban ki tudjam olvasni a műanyag lapkákra
írt  lézertollas  szöveget. Mi  már  régóta  nem  használtunk  ilyen
feljegyzéseket, mert a lézertollak használata nagyon nehézkes és fárasztó
volt. A feljegyzések készítői néha kissé megroncsolták a lapokat tollaikkal,
de azért szépen olvashatók voltak a mondatok.

  Ime a feljegyzések:

''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JF-9243-RZ-22                   Járőrfigyelő Testület
John Obsborn (22345-I. Jf.R.) jelentése.

Feladat: A JH-00341 járőrhajóval való rádiókapcsolat tartása.

Jelentés:
     John Obsborn (22345-I. Jf.R.) első osztályú járőrfigyelő-rádiós
     jelentem, a  JH-00341  prototípusú  élettérkereső  feladattal
     megbízott járőrhajóval minden összeköttetés megszűnt.
     Az utolsó jelzést a hajó mozgási körzetének belsejéből vettem
     10:10:34-kor, mely szerint a 200648 dupla naprendszer legbelső
     földtípusú   bolygón  landolt.  A  Járőrhajó  parancsnoka
     felderítő-kilépést kérvényezett, melyet a rá vonatkozó előírások
     szerint engedélyeztem.
     A fenti prototípusú járórhajó a soronkövetkező 2 időegységenkénti
     bejelentkezést elmulasztotta.
     Hívójelemre nem válaszol, kapcsolatteremtési kísérleteimre nem
     reagál.
     Javaslom a Járőrmentő Osztály riadóztatását, és engedélyt kérek a
     kormányzóságtól az előírás szerinti I. fokozatú nagyfrekvenciás
     segélyhívójel   kibocsátására,  a   térségbe.  A  további
     kapcsolatteremtési kísérletet folytatom.

Az eltűnt járőrhajó adatai:

Prototípus: JH-00341                     Legénység: 5 fő

Parancsnok:
(552237-I.  A.G. p.)  König Running antropológus-geológus

Személyzet:
(722300-II. O.B.P.)  Kollins Clint orvos-biológus-pszichológus
(002134-I.  L.K.)   Neva Spell   lénykutató-kozmológus
(124897-III. R.N.)   Mira Rendows  rádiós-nyelvfordító
(798217-I.  T.M.)   Rocco Panagio tűzmester-mindenes

Mozgási körzet: MPC 6722 Spirálgalaxis               12:32:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-RZ-23                        Kormányzóság

Parancs:
     John Obsbornt (22345-I. Jf.R.) elsőosztályú járőrfigyelő-rádióst
     utasítom, hogy a JF-9243-RZ-22 kódú jelentésben leírtakat a rá
     vonatkozó előírások alapján hajtsa végre, kezdje meg a Járőrmentő
     Osztály riadóztatását, Kezdje meg az I. fokozatú nagyfrekvenciás
     segélyhívójel  kibocsátását  a  térségbe  és  folytassa  a
     kapcsolatteremtési kísérletet.
                                  12:50:00
''----------------------------------------------------------------------------0

  Ezen még nem lepődtem volna meg, mert ilyet és ehhez hasonló jelentéseket
már olvastam.

  A jelentés pontos dátumát a kódból könnyen megfejtettem. Nem volt nehéz
rájönnöm, hogy a jelentés a nagymúltú Super Society honkereső anyabolygó
utolsó éveiből való. Az érdeklődésemet a további jelentések olvasása még
jobban felcsigázta.

''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JMO-9243-RZ-50                    Járőrmentő Testület
Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.) jelentése.
Prototípus: JMO123 Mentő Cirkáló              Legénység: 50 fő
Parancsnok:   Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.)

Mozgási körzet: MPC 6722 Spirálgalaxis
        200648 dupla naprendszer
        legbelső földtípusú bolygó

Feladat:    Az 5 fős JH-00341 járőrhajó felkutatása

Jelentés:
     Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.) másodosztályú Járőrmentő parancsnok
     jelentem, az  eltűntnek  nyilvánított, JH-00341  prototípusú,
     élettérkereső  feladattal  megbízott  járőrhajó  felkutatása
     megtörtént.
     A kiküldött felderítő szonda rábukkant a járőrhajóra, mely sík
     terepen látszólagos sérülés nélkül pihen a landolás helyén. A
     letapogató műszerek jelzése szerint a járőrhajóban nem tartózkodik
     élőlény.
     Kérem  a kormányzóságtól a járőrmentési-szabályzatban leírtak
     alapján az idevonatkozó műveletre a további engedélyt.
                                  10:00:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-RZ-51                        Kormányzóság

Parancs:
     Qulic Pendoft (4022-II. Jm. p.) a Járőrmentő Testület JMO-123
     prototípusú másodosztályú járőrmentő-parancsnokot utasítom, hogy a
     JMO-9243-RZ-50 kódú jelentés alapján kezdje meg a szabályzatban
     előírt rendelkezések végrehajtását.
                                  10:18:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JMO-9243-RZ-52                    Járőrmentő Testület
Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.) jelentése.
Prototípus: JMO-123 Mentő Cirkáló              Legénység: 50 fő

Parancsnok:   Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.)

Mozgási körzet: MPC 6722 Spirálgalaxis
        200648 dupla naprendszer
        legbelső földtípusú bolygó

Feladat:    Az 5 fős JH-00341 járőrhajó megközelítése.

Jelentés:
     Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.) másodosztályú Járőrmentő parancsnok
     jelentem, hogy a KG-9243-RZ-51  kódú  utasítás  végrehajtása
     megtörtént. A kibocsátott négy MK típusú mentőkabin az előírt
     módon landolt a járőrhajó mellett. Az 1. számú kabin 2 tagja
     behatolt az  űrhajóba, melyben  életnek semilyen nyomát nem
     találták. A kiküldött egységnek nem sikerült a szerencsétlenül
     járt JH-00341 járőrhajó legénységének azonosítható holttestét
     megtalálnia.
     A mentőegység utolsó hiradásában beszámolt arról, hogy bizonyos
     jelek arra utalnak, hogy a járőrhajó belsejét feldúlták és
     kifosztották.  Beszámolójukban  hírt adnak arról is, hogy a
     járőrhajó legénységét feltehetőleg lemészárolták.
     Várom a további utasításokat.
                                  12:00:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-RZ-53                        Kormányzóság

Parancs:
     Qulic Pendoft (4022-II. Jm. p.) a Járőrmentő Testület JMO-123
     prototípusú másodosztályú járőrmentő-parancsnokot utasítom, hogy
     haladéktalanul rendelje vissza a cirkáló fedélzetére az MK típusú
     mentőkabinokat, majd semmisítse meg a JH-00341 típusú járőrhajót,
     és azonnal kezdje meg a visszatérést a bázisra.
                                  12:18:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JMO-9243-RZ-54                    Járőrmentő Testület
Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.) jelentése.
Prototípus: JMO-123 Mentő Cirkáló              Legénység: 50 fő

Parancsnok:   Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.)

Mozgási körzet: MPC 6722 Spirálgalaxis
        200648 dupla naprendszer
        legbelső földtípusú bolygó

Feladat:    A KG-9243-RZ-53 kódú utasítás végrehajtása.

Jelentés:
     Qulic Pendof (4022-II. Jm. p.) másodosztályú Járőrmentő parancsnok
     jelentem, hogy a 4 MK típusú mentőkabint visszarendeltem a JMO-123
     mentőcirkáló fedélzetére.
     Az azonosítási hívásokra az MK-1 és MK-2 számú mentőkabin két-két
     fős legénysége nem válaszol, kapcsolatteremtési kísérleteimre nem
     reagál. A letapogató műszerek jelzése szerint a járőrhajóban nem
     tartózkodik élőlény.
     Az MK-3-4 számú mentőkabinok visszatértek a JMO-123 mentő cirkáló
     fedélzetére.
     Várom a további utasításokat.
                                  14:00:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-RZ-55                        Kormányzóság

Parancs:
     Qulic Pendoft (4022-II. Jm. p.) a Járőrmentő Testület JMO-123
     prototípusú másodosztályú járőrmentő parancsnokot utasítom, hogy
     rendeljen el azonnali vészhelyzetet. Tegye meg intézkedéseit a
     vészhelyzetre vonatkozó  szabályzat szerint  a rádiókapcsolat
     helyreállítása érdekében. Tartsa szem előtt a megmaradt legénység
     biztonságát, és haladéktalanul teljesítse a KG-9243-RZ-53 kódú
     utasítást.

Figyelmeztetés:
     A bázis és a JMO-123 prototípusú járőrmentő cirkáló közötti
     távolság a szabályzatban megengedettnél nagyobb értéket vett fel.
     Utasítom, hogy haladéktalanul kezdje meg a visszatérést a bázisra.
                                  14:18:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JF-9243-RZ-70                   Járőrfigyelő Testület
Steve Burgner (22345-I. Jf.R.) jelentése.

Feladat: A JMO-123 Járőrmentő Cirkálóval való rádiókapcsolat tartása.

Jelentés:
     Steve Burgner (22345-I. Jf.R.) első osztályú járőrfigyelő-rádiós
     jelentem, a JMO-123 prototípusú Járőrmentő Cirkálóval minden
     összeköttetés megszűnt.
     Az utolsó JMO-9243-RZ-54 kódú jelzést a hajó mozgási körzetének
     belsejéből vettem 14:00:00-kor.
     A fenti prototípusú Járőrmentő Cirkáló a soronkövetkező két
     időegységenkénti bejelentkezést elmulasztotta.
     Hívójelemre nem válaszol, kapcsolatteremtési kísérleteimre nem
     reagál.
     Javaslom a Járőrmentő Osztály riadóztatását, és engedélyt kérek a
     kormányzóságtól az előírás szerinti I. fokozatú nagyfrekvenciás
     segélyhívójel kibocsátására, a térségbe.
     A további kapcsolatteremtési kísérletet folytatom.

Az eltűnt járőrhajó adatai:

Prototípus:    JMO-123                  Legénység: 50 fő

Parancsnok:
(4022-II. Jm. p.) Qulic Pendof parancsnok

Feladat:     JH-00341 járőrhajó felkutatása.

Mozgási körzet:  MPC 6722 Spirálgalaxis
         200648 dupla naprendszer
         legbelső földtípusú bolygó
                                  16:10:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-RZ-71                        Kormányzóság

Parancs:
     Steve Burgnert (22378-I. Jf.R.) elsőosztályú járőrfigyelő-rádióst
     értesítem, hogy a JF-9243-RZ-70 kódú jelentésben kért riadóztatási
     engedélyt nem adom meg. Járőrmentő Osztály riadóztatását nem
     engedélyezem. Folytassa a kapcsolatteremtési kísérletet.

Figyelmeztetés:
     A nevezett övezetben már elvesztettük a JH-00341 számú járőrhajót.
     Utasítom, hogy fokozott figyelemmel járjon el. A rádiókapcsolat
     helyreállítása esetén azonnal tegye meg jelentését.
                                  16:30:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JF-9243-RZ-72                   Járőrfigyelő Testület
Steve Burgner (22345-I. Jf.R.) jelentése.

Feladat: A JMO-123 Járőrmentő Cirkálóval való rádiókapcsolat felvétele.

Jelentés:
     Steve Burgner (22345-I. Jf.R.) első osztályú járőrfigyelő-rádiós
     jelentem, a  JMO-123 prototípusú  Járőrmentő Cirkálóval való
     rádióösszeköttetés felvétele sikertelen.
     Várom a további utasításokat.
                                  18:10:00
''----------------------------------------------------------------------------0

  Egyre érdekesebb lett a dosszié, s kezdtem lázba jönni, azonban a
relytélyes eltűnésekre a dosszié további jelentései nem derítettek fényt. Az
eddigi jelentéseken kívül még több száz jelentést  olvastam el,  de
tartalmilag szinte megeggyeztek a JF-9243-RZ-72-es kódú jelentéssel.
Számításaim szerint körülbelül  30  napig próbálkoztak  még  a soros
szolgálatban lévő járőrfigyelő-rádiósok eredménytelenül.

  A gyors olvasásba kissé belefáradt a szemem, ezért lehunyt szemmel
gondolkodtam a régmúlt eme különös eseményein.

  Szerencsére  nyugodt  éjszakánk  volt,  csend  volt a számítógépes
figyelővonalon is, egyetlen riasztás sem érkezett, ezért teljes kapacitással
vethettem magam a jelentések közé. A szolgálatom lejártának ideje végzetes
sebességgel közeledett, ezért újra elkezdtem a jelentések olvasását.

''----------------------------------------------------------------------------0
Kód JF-9243-SA-80                   Járőrfigyelő Testület
Ernest Jung (23018-I. Jf.R.) jelentése.

Feladat: A JMO-123 Járőrmentő Cirkálóval való rádiókapcsolat felvétele.

Jelentés:
     Ernest Jung (23018-I. Jf.R.) első osztályú járőrfigyelő-rádiós
     jelentem,  a JMO-123  prototípusú Járőrmentő Cirkálóval való
     rádióösszeköttetés  felvétele sikertelen. Kérem a  Szolgálati
     Szabályzat rendelkezései alapján a JMO-123 prototípusú Járőrmentő
     Cirkáló eltűntnek nyilvánítását. Kérem az engedélyt a legénység
     adatainak törlésére a Járőrmentő Osztály adatállományából. Kérem
     az  engedélyt a legénység adatainak betöltésére a Bázis Ex
     memóriájába. Javaslom  a Szolgálati Szabályzat  rendelkezései
     értelmében az MPC 6722 rendszer tiltott övezetté nyilvánítását.
     Javaslom a Szolgálati Szabályzat rendelkezései értelmében a Bázis
     útmutató jelzéseinek további sugárzását  az  eltűnt  JMO-123
     prototípusú Járőrmentő Cirkálónak.
     Várom a további utasításokat.
                                  00:10:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-SA 81                        Kormányzóság

Parancs:
     Ernest Jungot (23018-I. Jf.R.), elsőosztályú járőrfigyelő-rádióst
     utasítom, hogy a JF-9243-SA-80 kódú jelentésben leírt kérelmet
     engedélyezve hajtsa végre a Szolgálati Szabályzatban leírtak
     szerint. Folytassa a kapcsolatteremtési kísérletet.

Megjegyzés:
     Utasítom a nyomozóhivatallal való együttműködésre, ennek érdekében
     Ernest Jung (23018-I. Jf.R.) elsőosztályú járőrfigyelő-rádióst 100
     időegységnyi időtartamra felmentem a szolgálat alól. A szükséges
     engedélyeket a felettesei bocsátják rendelkezésére.
                                  00:28:00
''----------------------------------------------------------------------------0
Kód KG-9243-SA-U 704                      Kormányzóság

Parancs:
     A Járőrfigyelő Testület ügyeletes parancsnokát utasítom, hogy a
     JF-9243-RZ-22 és a JF-9243-SA-80 kódú időpont között a JH-00341
     prototípusú járőrhajó és a JMO-123 prototípusú Járőrmentő Cirkáló
     figyelőszemélyzetét  a  nyomozóhivatallal  való  együttműködés
     céljából 100 időegységnyi időtartamra mentse fel a szolgálat alól.
     Továbbá utasítom, hogy a JF-9243-RZ-22 és a JF-9243-SA-80 kódú
     időtartam között készített jelentéseket, és a rádiókapcsolatról
     készített kép vagy hangfelvételeket bocsássa haladéktalanul a
     nyomozóhivatal rendelkezésére.

Figyelmeztetés:
     A JF-9243-RZ-22 és a JF-9243-SA-80 kódú időtartam között készített
     jelentések,  és  a  rádiókapcsolatról  készített  kép  vagy
     hangfelvételek tartalma szigorúan bizalmas. Utasítom a Szolgálati
     Szabályzat titokvédelmi előírásainak szigorú betartását.
                                  00:36:00
''----------------------------------------------------------------------------0

  Már hallottam a váltótársam lépteit, de mielőtt a dossziét lezárhattam
  volna, még az utolsó lap jelentését gyorsan végigolvastam.

''----------------------------------------------------------------------------0
Kód NH-9243-TZ-L-98                     Nyomozó Hivatal

Nyomozati anyag:
        Jelentési időtartam: JF-9243-RZ 22 - JF-9243-SA 80
        Jelentési tárgy:   Eltűnés
                       JH-00341 Járőrhajó
                       JMO-123 Járőrmentő Cirkáló

        Segédanyag:     Szolgálati jelentések
                   Szolgálati rádiójelzések
                   Szolgálati hang- és képfelvételek

Kihallgatási anyag:
        Járőrfigyelő Testület szolgálatos járőrfigyelő-rádiósai
Értékelés:
     A  segédanyag  hiányossága  miatt  a  megfelelő  értékelés
     eredménytelen.
     A JH-00341 prototípusú  járőrhajó és  a JMO-123 prototípusú
     Járőrmentő Cirkáló a mai időpontig nem sugárzott jelzéseket, ezért
     a Szolgálati Szabályzat előírása szerint az eltűntnek nyilvánítás
     végleges érvényességet nyert.
     A nyomozati anyag minden adatának betöltése a Bázis Ex memóriájába
     megtörtént.
     A Bázis az NH-9243-TZ-L-98 kód alapján beszüntette útmutató
     jelzéseinek sugárzását az MPC 6722 rendszer felé.
                                  00:00:00
''----------------------------------------------------------------------------

  Társam a vállamra tette kezét, gyorsan becsuktam a dossziét, aláírtuk a
Szolgálat-átvételi  naplót,  majd az irattömböt a hónom alá szorítva
elindultam a pihenőszoba felé.

  A sok olvasás eléggé megviselt, de az olvasás közben kialakult feszültség
miatt úgy éreztem, képtelen lennék elaludni.


                  Alex
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.