Dimenzió #10

Álmodozók - Irodalmi antológia

(irodalom)

                  ''HONVÁGY

  A Super Society útja zavartalan volt már hosszú évek óta. A hétköznapi
életben egymást váltották az esemény nélküli, nyugodt napok. Az emberek már
megszokták, hogy naprendszerből naprendszerbe utazva élik életüket. Voltak
azonban idők, mikor az űrbázis halálos veszélyben forgott.

  322-ben: Egy elmebeteg tudós kísérletet tett arra, hogy felrobbantsa a
       bázis - akkor még őrizetlen - üzemanyag-készletét. Az akciót
       egy biztonsági járőr fegyverével hiúsította meg.

  357-ben: Az  űrlétesítmény   épp  egy  olyan  csillagrendszerben
       tartózkodott,  melynek  szomszédságában   egy  szupernova
       felvillanása  keltett  jogos  riadalmat. A  magas  hőfok
       következtében ki kellett üríteni az űrvándor oldaltermeit, és
       az  embereket a középen  elhelyezkedő  óvóhelyekre kellett
       telepíteni. A maximális hűtés mellett problémát okozott még az
       élelmezés is. A hűtőkamrák  belseje maga a pokol volt. Az
       űrmonstrum külső részén elhelyezett kamerák, s más szerkezetek
       tönkrementek, megsemmisültek.

  401-ben: Egy addig ismeretlen betegség ütötte  fel a fejét és tizedelte
       az  embereket. A gyors orvosi észjárás azonban glóriaként
       izzott a tudósok, kutatók heves gondolkodású feje fölött. Fél
       éven belül megtalálták az ellenszert, de addigra már 7000
       ember pusztult el a járvány okozta legyengüléstől.

  498-ban: Az  emberi jogok  megsértése  miatt lázadás tört  ki. A
       zavargásban részt vevők vezetőit  a Főtanács halálra ítélte,
       amit napokon belül végrehajtottak. A rendzavaró cselekmények
       lassan alábbhagytak.

  532-ben: A Society meteorviharba került. A Nagy Könyvben a több száz
       becsapódás közül megemlítenek egy hatalmas erejű ütközést is.
       A napló szerint a bázis életében ez volt a legnagyobb mérvű
       katasztrófa. A szivar alakú, viszonylag kis méretű, de több
       tonnás meteor szinte átlyukasztotta az űrjárművet. Huszonöt
       emeletet átütött, s csak öt szint maradt épségben. Szerencsére
       a keletkezett lék nagy részét a meteor teste eltömte. A
       legszélső hat szint az ütközés ereje és iránya miatt elvált a
       bázistól, és pillanatok alatt egyetlen  hatalmas robbanás
       kiséretében tökéletesen megsemmisült. Az űrvándor testéből
       hosszú nyílvesszőként meredt ki a gyilkos kőzet. A keletkezett
       lékből a levegő, a lerögzítetlen tárgyak, emberek, műszerek
       tömege száguldott ki tehetetlenül a végtelen térbe, s ez mind
       röpke percek leforgása alatt történt. Az űrjármű a végtelentől
       kapott  halálos  ajándék  roppant  lendületétől  pörögve,
       tehetetlenül sodródott tovább az űr hidegébe, hátrahagyva a
       halott emberek, műszerek, tárgyak emlékét. Az  űrkomplexum
       helyzete kilátástalannak, gyászosnak tűnt. Csodával határos
       módon a létfenntartó gépek, műszerek, és ezek ellátó szervei
       alig sérültek meg, ellenben az áramellátásban nagy zavar állt
       be, de a lelemény és a kitartás ekkor is segített.
       A gyászos adatok szerint 5 perc leforgása alatt 18 000 ember
       tünt el örökre a lék nyílásán.
       Akik  a " porszívó "-hatáson  kívül  estek, más termekben
       tartózkodtak, vagy még idejében el tudtak menekülni, azok
       életben maradtak. Döbbenten, de éltek. Több éves kemény,
       megfeszített munka árán sikerült úgy-ahogy  rendbehozni a
       hajtóműveket, de a hajón még mindig nagy volt a zűrzavar. Sok
       év telt el, mire a túlélők be tudták bizonyítani, hogy az
       ember bármilyen szerencsétlen helyzetből is talpra tud állni.

  Persze  adódtak  még  problémák  a  hosszú úton, de olyan súlyos
megpróbáltatások már nem érték a kolóniát, amelyek veszélyeztethették volna
létét.

  Society hosszú életében a legszörnyűbb a kezdet volt.

  A politika vitte romlásba az embert. Az ember hatalmi vágyának nem tudott
ellenállni,  elpusztította önmagát. Csak egy kis emberközösség maradt
életben.
  Amikor a kutatóállomás útnak indult, még béke volt. Az SS-1 kódjelű
űrállomás, a 30 000 fős kutatószemélyzettel, valamint az ugyancsak több ezer
fős gépkezelő munkásokkal együtt útra kelt a Naprendszer külső bolygói felé.
Célja a külső bolygók és holdjaiknak vizsgálata lett volna, ugyanis a
mérőműszerek egyre fokozódó pályaelhajlást jeleztek. Az indulást követő
második héten elérte a hír az SS-1-et:

               Kitört a háború!

  Az  információ  rejtjeles szövegként érkezett. A rejtjelkódot csak
tizenhárman  ismerték,  a kapitány és a vezérkar. A kapitány teljes
hírzárlatot rendelt el, félve attól, hogy az emberek pánikba esnének. Néhány
nap múlva azonban kénytelen volt bejelenteni az eseményeket, mert az
anyabolygó adását nem tudták fogni, radarképe egyszeriben eltűnt a monitorok
képernyőiről. A nukleáris katasztrófa teljesen megsemmisítette a bolygót. A
tudóscsoport döbbenten vette tudomásul, hogy valószínűleg csak ők az
egyetlen szervezett túlélői az utolsó háborúnak. Tudták, hogy a bolygójukra
többé már nem szállhatnak le, mert az nincs többé. A parancsnok még azon a
napon elrendelte a szavazást további sorsuk felől. A döntés egyértelmű volt:
az SS-1 folytatja az utazást, és a Naprendszert elhagyva, új világok felé
tekint.

  Szerencsére a Super Society rendelkezett a hosszú úthoz szükséges
megfelelő  felszereléssel  és  tartalékkal,  ezért  berendezkedett  az
önellátásra. Az emberek kétségbeesése és az ismeretlentől való félelme
lassan alábbhagyott. Más választásuk nem volt. Mind jobban előtérbe került
az új cél.

  A  későbbiek  során  a  kolónia találkozott még kutató-űrhajókkal,
űrállomásokkal, és egyéb űrobjektumokkal. Ezeket magához kapcsolta, és
egyben betöltötte az "anya" szerepet.

  Az  így "összefogdosott" bázisok ellátták gépekkel, műszerekkel és
emberekkel is. A lélekszám már meghaladta az 50 000 főt.

  Mire a kis közösség kiért a Naprendszerből, már el tudta magát látni
szintetikus élelemmel, különféle építőszerkezetekkel, sőt még az üzemanyag
gyártására is rá kellett állnia.

  Joggal érezhették úgy, hogy a Super Society felkészült az útra.

  Azóta sok-sok év telt el. A parancsnok meghalt, és elhunytak azok is,
akik még emlékeztek az anyabolygóra. A nemzedékek cserélődtek, és a régmúlt
eseményekről már csak a krónikák beszélhettek. A hajónaplók voltak a hiteles
történelemkönyvek.

  A vándortársadalom megerősödött. Kiépített magának egy hatalmas védelmi
rendszert, már nem volt az a menekülő vad, mint egykor. Rendelkezett saját
haderővel, útját tömérdek cirkáló vigyázta. Járőr- és felderítő hajókat
küldött előre, nehogy meglepetés érje. Épített egy űrjármű-fogadótermet, egy
hajtóműtöltő állomást, azonkívül óvodákat, iskolákat; szórakozóhelyeket.
Minden embert munkával tudott ellátni. Az űrbázis úgy tágult, ahogy az
állomány szaporodott. A létszám már milliókra rúgott, ám az évezredes álom
még nem teljesült be. Naprendszerek, csillagrendszerek tömegén haladt át, de
alkalmas otthont, parkolót, pihenőhelyet még nem talált.

  Magányosan haladt a végtelenben.

  Ki tudja, mennyi idő telt el, míg a Society végre révbe érkezett. Az
emberek azonban nem változtak semmit, megérkeztek a bolygóra és elnevezték
Földnek. Éltek ezen a planétán vad, emberszerű lények - A társadalom
kipusztította őket, a rengeteg, értelemmel bíró állattal együtt. Az ember
elpusztított mindent, aminek nem vehette hasznát, szétszedte az űrbázist és
szétszéledt a földrészeken. Elfelejtette, hogy társas lény. Mindenki ment a
maga feje után, és ezért az emberek lassan elszakadtak egymástól, felbomlott
a társadalom. Az SS-1 szétszerelt darabjait benőtte a fű. A szintetikus
élelem hamar elfogyott, az emberek éhezni kezdtek. Rájöttek, hogy a
természet ellátja őket élelemmel, de azért meg kell dolgozniuk. Először
elkezdtek gyűjtögetni, majd halászni és vadászni. Megtanulták, hogyan kell
az állatok bőrét lenyúzni és kikészíteni. Ekkor eldobták lerongyolódott
ruházatukat, és állatbőrökbe bújtak. Később már tudtak vetni, aratni,
szántani, eszközöket készíteni. Fegyvereket kovácsoltak és háborúztak.
Uralkodók születtek, és rabszolgák haltak meg. Majd a parasztok fellázadtak.
A lázadókat megfeszítették. A nőket megkínozták, majd elégették. Később a
nép  felkelt  és  Szabadságért  kiáltott. A forrongások miatt, és a
nincstelenségtől  szenvedtek  milliók.  Szuronyok  vájkáltak ismeretlen
ellenfelek beleiben. Kartácstüzek sodortak le lovaikról ezreket. Óriás
léggömbökből  bombák hullottak városok százaira. Milliók hamvadtak el
kemencékben. Ezrek jajgattak sűrű dzsungelekben. Sivatagok lángoltak az
olajtól bűzlően. Nők ezreit becstelenítették meg ismét, és csecsemőket
gyilkoltak...

  Épül egy űrbázis, a neve SS-2. Kutató-űrállomás lesz, sokan mindent meg
fognak tenni, hogy a fedélzetére kerüljenek. Azonban sokan itt maradnak.
Köztük én is. Minek mennék?...


                  Alex
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.