Dimenzió #10

Álmodozók - Irodalmi antológia

(irodalom)

                  ''RITMUS

  Alig kapott levegőt. Nagyokat lihegve lélegzett, szúrt az oldala,
belülről valami összeszorította a mellkasát. Jobb kezével dörzsölgette
felsőtestének bal felét. Ránézett karórájára, össze kellett szednie magát,
nem akart elkésni a hivatalból. Sietve tovább indult, érezte, hogy valami
nem stimmel.

  A félelem kiült az arcára. Tudta, ha most egy tükörbe nézne, onnan egy
falfehér arc nézne vissza rá. Hatalmasat sóhajtott. Meg kellett állnia, hogy
az irtózatos szúrást, ami a szívébe hatolt, kiheverje. Úgy érezte szédül.
Megpróbált  megkapaszkodni  a  járda  menti  sövényben, nem sikerült.
Meglepődött. Valami furcsát érzett. Megállt, szabályosan megmerevedett.
Érezte az éles mély szúrást. Minden elsötétült. Egy pillanatra úgy érezte,
hogy a feje nagyot koppan a kövezeten. Elvesztette az eszméletét.

                 *  *  *

  A hatalmas plazmaáradat ide-oda dobálta a hajót.

  MAO eszét vesztve kiáltozott, hogy VIN és KUA tartsa az előírt irányt,
különben a keskeny közlekedő-csatorna falának ütköznek. Tudták, ha ez
bekövetkezik, akkor vége van örökre az utazásoknak. Hallottak róla, hogy
egyre több baj van ezekkel a SUN járművekkel. Ezidőtájt sokszor előfordult,
hogy egy ilyen kis SUN gép nekicsapódott a csatorna falának, sőt olyan is
megesett, hogy a kis masina beszorult, és ezzel eltömte a csatornát, majd
mikor már nem tudta tovább viselni a hatalmas plazmaáramlást, egyszerűen
szétrobbant.

  Ez sokszor olyan nagy problémát okozott, hogy egész útrendszerek váltak
járhatatlanná. Sajnos, a veszélyt még az is fokozta, hogy a csatornák egy
bizonyos idő elteltével olyan nagyon szennyezetté váltak, hogy ez még jobban
gátolta a közlekedést. Ráadásul a csatornatisztító gépek sem győzték a nagy
munkát, és a helyzet előbb vagy utóbb katasztrófálissá vált.

  A hajót az áradat hirtelen oldalra dobta. VIN és KUA hiába igyekeztek
tartani az irányt. A hajó oldala nekiütközött a csatorna falának, de az
áramlat tovább sodorta. A jármű megperdült a tengelye körül, és orrával a
csatorna falába fúródott. Egy pillanatig tartotta magát, majd az ár
kiszakította onnan. A hajó oldala hosszában szétrepedt, nagy erővel tört be
rajta a gyilkos hömpölyeg. MAO már az előbbi hánykolódásnál eltűnt a belső
felboruló, összeroskadó berendezések alatt. KUA-t a plazma kisodorta a
tátongó résen. VIN még látta, hogy társára kívül a vad Plazmorák rávetik
magukat, már tudta, a szerencsétlen hiába kapállódzik. Menthetetlenül vége
volt. A vérengzők pillanatok alatt felfalták KUA-t. VIN már a saját életét
mentette, ugyanis pár Plazmora is becsúszott a keletkezett nyíláson. Közben
a plazma háborgása pillanatnyi időre lecsendesedett. VIN kihasználta a
nyugalom pár másodpercét, gyorsan végzett a vérengző lények néhányával. Nem
tudott azonban tiszta munkát végezni, mert a szökőár ismét megindult, hogy
újra hosszú ideig tomboljon, majd kis lélegzetvételnyi időre lüktetésszerűen
újra elcsendesedjen, hogy majd szinte azonnal, ismét harsoghasson. A két
megmaradt Plazmora hirtelen rácsapott VIN-re. Könnyen küzdöttek, saját
közegükben voltak. A szörnyen falánk lények gyorsan körbefonták VIN-t
csápjaikkal. Szorították áldozatukat. Hamar legyengítették ellenségüket, és
miután elpusztították, újabb áldozat után kutatva tova haladtak.

  Ez idő alatt egyre több szörnyeteg úszott be a hajótest lékén. Közben a
szivar alakú jármű magatehetetlenül hánykódva, nekirohant a csatorna-
főzsilip kemény burkának, majd apró darabokra hullt, teljesen megsemmisülve.
A Plazmorák, kiszabadulva a hajótestből, ismét saját elemükbe kerülve,
vidáman evickéltek át a gáton, hogy az mögött újabb hajót, áldozatot
keressenek maguknak.

                 *  *  *

  A lüktető sípjelekre figyelt. Régóta hallotta már az egyfolytában
ismétlődő jeleket. Lassan kinyitotta szemeit, de eleinte csak homályosan
látott, ezért újra és újra behunyta. Kicsit pihent. Később megpróbálta fejét
mozdítani, de nem volt elég ereje. Szemei már nyitva voltak. Egyik
testrészét sem tudta mozdítani, ezért látásával tapogatódzott. Hamar rájött,
hogy fehér szobában, fehér ágyban fekszik, furcsa, különös műszerek,
monitorok között, melyek közül egy sem felesleges, mert valamilyen módon
mind az ő testéhez kapcsolódik. Borzongás futott át a testén, már tudta hol
van. Egy ideig még elmélkedett. Végiggondolta az utolsó mozdulatokat,
amelyekre még emlékezett. Mindig félt, tudta, hogy a szívével baj van, de
most túl fáradt volt ahhoz, hogy ezen idegeskedjen. Pillanatnyilag nyugodtan
lélegzett, nem fájt semelyik testrésze sem. Elégedett volt.

  Szépen, csendesen újra átadta magát a nyugodt pihenésnek. Nem mozdult
körülötte semmi sem. Elaludt.


                  Alex
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.