Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

  ├»3▄─┐   ▀ ▄ ▄     ▀Ý      ┐ ▄ ▀   ▄     ▀ ┐├»0
  ├»3█  ▄─┐ ▄ █ █ ┌─▄ ┌─▄ ┌─▄ ▄─┐ ▄─┐  │ │ ▄ ▄─┐ █ ▄─┐ ─▄─ ▄ │ ▄ ▄─┐ ┬─▄├»0
  ├»3█  ▀─┐ █ █ █ ┌─█ │ █ ┌─█ ▀─┐ ┌─┘  █─┤ █ ▀─┐ █ █─┘ ║ █ █─┤ █ │ │ █├»0
  ├»3▀─┘ ▀─┘ ▀ ▀ ▀ └─▀ └─█ └─▀ ▀─┘ └─▀  ▀ └ ▀ ▀─┘ ▀ ▀─┘ ─▀─ ▀ ▀ └ ▀─┘ ┴ ▀├»0
           ├»3─▀├»0

          ├»4a szövegekben található 68 kifejezéshez├»0
          ï5***************************************ï0
 
├»3A kislexikonban található kifejezések mutatója:├»0

          KÓD: 001  Aldebo;
          KÓD: 002  Árapály-jelenség;
          KÓD: 003  Aszteroida;
          KÓD: 004  Asztrofizika;
          KÓD: 005  Asztrolábium;
          KÓD: 006  Atmoszféra; 
          KÓD: 007  Binokulár; 
          KÓD: 008  Challenger-űrrepülőgép;
          KÓD: 009  Cirkumpolaritás;
          KÓD: 010  Csillagászati egység;
          KÓD: 011  Deklináció;
          KÓD: 012  DNS, Dezoxiribonukleinsav;
          KÓD: 013  Doppler-effektus;
          KÓD: 014  Ekliptika;
          KÓD: 015  Elongáció;
          KÓD: 016  Evolúció;
          KÓD: 017  Excentricitás;
          KÓD: 018  Expozíció;
          KÓD: 019  Fényév;
          KÓD: 020  Fogyatkozás;
          KÓD: 021  Fotometria;
          KÓD: 022  Gamma-sugarak;
          KÓD: 023  Gnómon;
          KÓD: 024  Gömbhalmaz;
          KÓD: 025  Gravitáció, általános tömegvonzás;
          KÓD: 026  Hubble-törvény;
          KÓD: 027  Infravörös csillagászat;
          KÓD: 028  Interferencia;
          KÓD: 029  Interferométer;
          KÓD: 030  Ionoszféra;
          KÓD: 031  Jákob botja;
          KÓD: 032  Konjunkció;
          KÓD: 033  Kozmikus sugárzás;
          KÓD: 034  Kozmogónia;
          KÓD: 035  Kozmológia;
          KÓD: 036  Kvadráns;
          KÓD: 037  Leonidák; 
          KÓD: 038  Lunar orbiter;
          KÓD: 039  Magellán-felhők;
          KÓD: 040  Magnetoszféra;
          KÓD: 041  Magnitúdó, fényesség;
          KÓD: 042  Meridián;
          KÓD: 043  Mutáció;
          KÓD: 044  Napfáklya;
          KÓD: 045  Napfolt;
          KÓD: 046  Napszél;
          KÓD: 047  Oort-felhő;
          KÓD: 048  Oppozíció;
          KÓD: 049  Paradoxon;
          KÓD: 050  Perihélium;
          KÓD: 051  Phaeton;
          KÓD: 052  Planetáris köd;
          KÓD: 053  Precesszió;
          KÓD: 054  Rádiótávcső;
          KÓD: 055  Reflektor;
          KÓD: 056  Refraktor;
          KÓD: 057  Sarkcsillag;
          KÓD: 058  Szextáns;
          KÓD: 059  Szupernóva;
          KÓD: 060  Szürkület; 
          KÓD: 061  Tejútrendszer, galaxis;
          KÓD: 062  Topográfia;
          KÓD: 063  Triton;
          KÓD: 064  UFO;
          KÓD: 065  Űrszonda;
          KÓD: 066  Üstökös;
          KÓD: 067  UT;
          KÓD: 068  Vöröseltolódás;

├»4A kifejezések előtt álló KÓDok a keresésben nyújtanak segítséget. Önnek csak├»0
├»4az a teendője, hogy a keresett kifejezés  KÓDját az "F" paranccsal├»0
ï4megkerestesse!ï0├»3Kifejezés magyarázatok:├»0

├»5KÓD: 001├»0
ALDEBO [latin] Saját fénnyel nem rendelkező testnek az az adata, amely 
 megmutatja, hogy a test a rá eső fényből mennyit ver vissza. A fehér papír
 aldebója pl. 0,7; a Földé 0,36; a Holdé csak 0,07, ami a korom aldebójának
 felel meg.Az aldebő a test felületének minőségétől függ.

├»5KÓD: 002├»0
ÁRAPÁLY-JELENSÉG  Egymáshoz  közeli  égitestek  gravitációs  mezője 
 mindkettejükön alakváltozást hoz létre, ez az árapály-jelenség. Ez persze
 csak ritkán feltűnő. Pl. a  Földön a tengerek felszínének súllyedését 
 (apály) és emelkedését (dagály) a Hold és kisebb mértékben a Nap vonzása 
 okozza. A tenger a Hold felőli és az átellenes oldalon "kidudorodik", s a 
 dagálypúp a Föld forgása miatt körbehalad. A dagály magassága különböző 
 aszerint, hogy  hol  mérjük, de  van, ahol 5-10 m-t  is elér. Az 
 árapály-jelenség másik látványos megnyilvánulása a Jupiter egyik holdján, 
 az Io-n tapasztalható aktív vulkánosság.

├»5KÓD: 003├»0
ASZTEROIDA [görög], KISBOLYGÓ A Naprendszerben a 9 nagybolygón kívül még 
 mintegy 100.000  kisbolygó  kering.  (Idegen  szóval planetoidáknak, 
 aszteroidáknak is nevezik őket.) Az első kisbolygót 1801-ben fedezte föl 
 Piazzi itáliai csillagász. Ma már több mint négyezret találhatunk a 
 kisbolygó-katalógusban. (A kisbolygó akkor kap számot és nevet, ha 
 kiszámították pályáját, és ez alapján később meg is találták.) Méretük 
 általában 1 és 100 km között van, túlnyomó többségük a Mars és a Jupiter 
 között kering. Vannak különleges pályájú kisbolygók is (pl. Eros, Amor, 
 Icarus). A Trójai kisbolygók a Jupiter pályáján (előtte és utána 60º-al) 
 keringenek. A  magyar  Kulin György sok kisbolygót fedezett föl. A 
 Nemzetközi Csillagászati Unió néhány magyar  kisbolygóelnevezést  is 
 elfogadott (pl. Róka, Konkolya, Szalonta) A kisbolygóövezetben (a Mars és 
 a Jupiter között) olyanok a viszonyok, hogy két kisbolygó összeütközéskor
 nem tapad össze, hanem inkább széttörik. Ezért a kisbolygók nem állnak 
 össze egyetlen nagybolygóvá.

├»5KÓD: 004├»0
ASZTROFIZIKA [görög] Az égitestek fizikai  tulajdonságaival  foglalkozó 
 tudományág.

├»5KÓD: 005├»0
ASZTROLÁBIUM [görög] A  bolygók  pályájának  és  pillanatnyi  helyének 
 meghatározására szolgáló, ma már elavult műszer.

├»5KÓD: 006├»0
ATMOSZFÉRA [görög-latin]  Légkör; valamely égitest, elsősorban a  Föld
 levegőburkolata.

├»5KÓD: 007├»0
BINOKULÁR [latin] A két szem számára két külön csőből álló távcső vagy 
 mikroszkóp.

├»5KÓD: 008├»0
CHALLENGER ŰRREPÜLŐGÉP 1986. január 28-án katasztrófa súlytotta az amerikai
 űrrepülőgép-programot és a hozzá kapcsolódó Spacelab-kísérleteket. Amikor
 közvetlenül a Challenger űrrepülőgép startja után az üzemanyagtartájok 
 felrobbantak, az utasfülke, fedélzetén a hét űrhajóssal, kirepült az égő 
 roncsok közül. Mivel a Challenger nem rendelkezett a veszélyhelyzetekben 
 felhasználható mentőszerkezettel, az űrrepülőgép lezuhant, és valamennyi 
 utasa életét vesztette. A katasztrófa oka az volt, hogy a szilárd 
 tüzelőanyagú indító segédrakéta műanyag tömítőgyűrűje a reggeli hidegben
 összezsugorodott, nem zárt tökéletesen, és a kicsapó láng felrobbantotta a
 fő rakétahajtóművet. A katasztrófa közel 2 évre visszavetette az amerikai 
 űrrepülő-kísérleteket.

├»5KÓD: 009├»0
CIRKUMPOLARITÁS [latin] A Föld forgása miatt az éggömböt a rajta látszó 
 égitestekkel együtt naponta körbefordulni látjuk. A Föld forgástengelye 
 tűzi ki az égi pólusokat, ezek a napi forgás során helyben maradnak. A 
 pólus közelébe eső égitestek teljes napi ívüket a láthatár felett teszik
 meg, nem nyugszanak le. Ez a cirkumpolaritás jelensége. Azok a csillagok 
 cirkumpolárisak,  amelyeknek  deklinációját  a  megfigyelő  földrajzi 
 szélességéhez adva 90º-nál nagyobb szöget kapunk (ha az északi félgömbön
 vagyunk).

├»5KÓD: 010├»0
CSILLAGÁSZATI EGYSÉG (CsE, AU, AE)  A Föld közepes távolsága a Naptól,
 közelítőleg 149,6 millió km. A Föld tehát 1 CsE-re van a Naptól. A CsE-t 
 csak a Naprendszeren belül érdemes használni, hiszen már a Plútó is 39,5 
 CsE-re kering a Naptól, s a legközelebbi csillag 4,25 fényévnyire van. Ez
 CsE-ben kifejezve nagy szám lenne, hiszen 1 fényév kb. 63.242 CsE.

├»5KÓD: 011├»0
DEKLINÁCIÓ [latin]  Az éggömb egy pontjának az égi egyenlítőtől való mért 
 szögtávolsága.

├»5KÓD: 012├»0
DNS, DEZOXIRIBONUKLEINSAV  A sejtmagnak, ezen belül a kromoszómáknak egyik
 legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító és az öröklődésben döntő 
 szerepet játszó anyaga.

├»5KÓD: 013├»0
DOPPLER-EFFEKTUS  Hétköznapi tapasztalat szerint a közeledő sziréna hangja
 nemcsak erősebb, hanem magasabb is lesz; távolodóban pedig ahogy halkul,
 mélyül is.  Ez  a  Doppler-effektus  egyik megnyilvánulása. Doppler 
 (1803-1853) 1842-ben elméletileg kimutatta, hogy a jelenség fényhullámok 
 esetében is  fellép.  1845-ben  kísérletileg  is igazolták, hogy a 
 megfigyelőtől  távolodó fényforrás színe a színkép vörös, a feléje 
 közeledőé pedig a kék része felé tolódik el. A Doppler-effektus teszi 
 lehetővé kozmikus  objektumok látóirányba eső sebesség-összetevőjének 
 meghatározását.

├»5KÓD: 014├»0
EKLIPTIKA [görög]  Nappálya; az éggömbből a Föld Napkörüli pályájának 
 síkjával kivágott főkör, amelynek mentén a Nap évi látszólagos mozgását 
 végzi.

├»5KÓD: 015├»0
ELONGÁCIÓ [latin]  Az a szög, amit a megfigyelőtől a Naphoz és egy
 (naprendszerbeli) égitesthez húzott két félegyenes bezár. Leggyakrabban a 
 belső bolygók (Merkúr és Vénusz) elongációjáról beszélünk, mivel ezek a
 Földnél közelebb vannak a Naphoz, így elongációjuk nem lehet akármekkora:
 nem távolodhatnak el tetszőleges mértékben a Nap irányától, hanem csak
 bizonyos szögtávolságig. Néha helytelenül  azt a  helyzetet nevezik 
 elongációnak, amikor a bolygó épp a lehető legtávolabb látszik a Naptól.

├»5KÓD: 016├»0
EVOLÚCIÓ [latin]  A magasabb rendű szervezeteknek az alacsonyabbakból való
 kifejlődése, fokozatos átalakulása.

├»5KÓD: 017├»0
EXCENTRICITÁS [latin]  Ellipszis vagy hiperbola esetében a középpont és a
 gyújtópont (fókusz) távolságát lineáris excentricitásnak nevezzük. A
 lineáris excentricitás és az ellipszis fél nagytengelyének aránya a 
 numerikus excentricitás.

├»5KÓD: 018├»0
EXPOZÍCIÓ [latin]  Fényérzékeny anyag megvilágítása. Az expozíciós idő a
 fényérzékeny anyag (pl. fényképfilm) megvilágításának időtartamát jelenti.

├»5KÓD: 019├»0
FÉNYÉV  Kozmikus távolságok kifejezésére használt mértékegység: az a 
 távolság, amit a fény (és a többi elektromágneses hullám) egy tropikus év
 alatt légüres térben befut. Eg fényév mintegy 9460 millió km = 0,3 parsec
 = 63.242 csillagászati egység. A hozzánk legközelebbi csillag, a Proxima 
 Centauri kb. 4,25 fényévre, az Androméda-köd pedig kb. 2,7 millió fényévre
 van tőlünk.

├»5KÓD: 020├»0
FOGYATKOZÁS  Akkor lép fel, ha egy égitest árnyékot vet egy másikra. Ha pl.
 a Föld árnyéka a Holdra esik, akkor holdfogyatkozás van; ha a Hold árnyéka
 esik a Földre, azaz a Földről nézve a Hold eltakarja a Napot, ez a 
 napfogyatkozás. Ha a Hold egészen a Föld árnyékába jut, akkor teljes 
 holdfogyatkozásról beszélünk; ha a Hold az egész napkorongot eltakarja, 
 akkor a napfogyatkozás teljes. A nem teljes fogyatkozást részlegesnek 
 mondjuk. Nagy ritkán a Hold úgy is a Nap elé kerülhet, hogy körülötte 
 körben kilátszik a Nap széle; ez a gyűrűs napfogyatkozás. Távcsővel más 
 égitestek fogyatkozásai is észlelhetők, pl. a Jupiter holdrendszerében.

├»5KÓD: 021├»0
FOTOMETRIA [görög]  A csillagászatnak az az ága, amely az égitestek
 fényességének mérésével foglalkozik. Az alkalmazott  eszköz  szerint 
 beszélhetünk vizuális, fotografikus vagy fotoelektromos fotometriáról 
 aszerint, hogy a mérést szemmel, fényképezéssel vagy elektromosan (ill. 
 elektronikusan) működő műszerrel végzik.

├»5KÓD: 022├»0
GAMMA-SUGARAK  Atommagok elektromágneses radioaktív sugárzása.

├»5KÓD: 023├»0
GNÓMON [görög]  Egyszerű csillagászati műszer, vízszintes lapon függőleges
 rúdból áll. Árnyékának megfigyelésével részletesen vizsgálható a Nap 
 járása. Napórának is használható; de pl. Eratoszthenész híres mérése 
 (meglehetősen pontosan meghatározta a Föld kerületét - tisztában volt a 
 Föld gömb alakjával) is gnómon használatán alapult.

├»5KÓD: 024├»0
GÖMBHALMAZ Sok ezer, esetleg több százezer csillagból álló halmaz, amelynek
 tagjai egymáshoz olyan közel vannak, hogy a tömegvonzás nem engedi őket 
 szétszóródni.  Idős  csillagokból  áll,  amelyek  feltehetőleg  a 
 Tejútrendszerrel egyidősek. Csillagközi anyag gyakorlatilag nincs benne. 
 Távcsőben elmosódó kerek foltnak tűnik. Nagy távcső megmutatja a halmaz 
 egyes csillagait is, legalábbis a halmaz széle felé, ahol a csillagsűrűség
 nem túl nagy. Tejútrendszerünk gömbhalmazai egy óriási kb. 200 tagú gömb 
 alakú rendszert alkotnak a Galaxis lapos spirálja körül. Ez a mintegy
 50.000 parsec átmérőjű gömb a galaktikus halo, amelyben magányos csillagok
 is találhatók. A legnagyobb távcsövekkel  sikerült  megtalálni  más 
 tejútrendszerek gömbhalmazait is.

├»5KÓD: 025├»0
GRAVITÁCIÓ [latin], ÁLTALÁNOS TÖMEGVONZÁS  Bármely két (vagy több) test 
 között szükségszerűen fellépő vonzóerő. A két test lehet két porszem, de 
 lehet akár két csillag is. A tömegvonzás nagyságára vonatkozó törvényt 
 Newton közölte 1687-ben. Eszerint az (m) és (M) tömegű, egymástól (r) 
 távolságban levő pontszerű testek között F = f*((m*M)/rý) erő lép fel. Itt
 f = 6,67*10^-11E Nmý/kgý, az általános tömegvonzás állandója, amit először
 Cavendish mért meg 1797-98-ban, majd 1888-ban Eötvös Loránd határozott meg
 igen pontosan. A gravitáció okozza pl. azt, hogy a testek a Föld 
 középpontja felé esnek; hogy a Hold a Föld körül, a Föld pedig a Nap körül
 kering; hogy a Napot nem veti szét saját sugárzása. Newton e törvény
 segítségével magyarázta meg és tette pontosabbá a tapasztalti úton nyert
 Kepler-törvényeket.

├»5KÓD: 026├»0
HUBBLE-TÖRVÉNY  A méréstechnika fejlődése századunk elejére lehetővé tette,
 hogy  meghatározzák  a  közelebbi  extragalaxisok  távolságát,  és 
 lefényképezzék színképüket. A színképekben a vonalak nem a laboratóriumi 
 mérésekből ismert helyükön voltak, hanem attól a színkép vörös vége felé
 eltolódva (vöröseltolódás). Ezt a Doppler-effektussal magyarázzák: a 
 galaxisok távolodnak tőlünk. (A magyarázatot ugyan vitatják egyesek, de a
 legtöbb kutató elfogadja, mert jobb elmélet még nincs a jelenségre.) Az 
 extragalaxisok vöröseltolódása adta az ötletet az ősrobbanás elméletéhez.
 E. P. Hubble (1889-1953) amerikai csillagász vette észre, hogy minél 
 távolabb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb a vöröseltolódása, azaz 
 annál nagyobb sebességgel látszik távolodni. A Hubble-törvény szerint a 
 galaxisok távolodási sebessége arányos a távolságukkal.

├»5KÓD: 027├»0
INFRAVÖRÖS CSILLAGÁSZAT Az égitestek elektromágneses sugárzásában mindenféle
 hullámhossz előfordul. A Föld légköre ezek legtöbbjét elnyeli vagy 
 visszaveri, így bolygónk felszínéről a Világmindenség csak a látható fény 
 és a rádiósugárzás tartományában tanulmányozható. A látható fénynél 
 valamivel nagyobb hullámhosszú infravörösből is csak nagyon kevés jut el a
 Föld felszínére, az is csak bizonyos hullámhosszakon. A Föld légkörének 
 felső részéből vagy a légkörön túlról azonban zavartalanul tanulmányozható
 az égitestek infravörös sugárzása. A legtöbb eredményt az IRAS mesterséges
 hold segítségével érték el. Infravörösben észlelve, az égbolton elsősorban
 az alacsony felületi hőmérsékletű csillagok, a porfelhők és bizonyos 
 típusú extragalaxisok válnak feltűnővé. Tejútrendszerünk magja is erős 
 infravörös forrás.

├»5KÓD: 028├»0
INTERFERENCIA [latin-angol]  Két hullámmozgásnak, rezgésnek egymást erősítő
 vagy gyengítő kölcsönhatása találkozásukkor. Rádiózásban: rádióvételi 
 zavar.

├»5KÓD: 029├»0
INTERFEROMÉTER [latin-görög] Fényinterferencia létrehozására és észlelésére
 szolgáló optikai mérőeszköz.

├»5KÓD: 030├»0
IONOSZFÉRA [görög]  A légkörnek kb. 80 km magasságban kezdődő, erősen 
 ionizálódott rétege.

├»5KÓD: 031├»0
JÁKOB BOTJA  Szögmérésre használt mára már elavult műszer.

├»5KÓD: 032├»0
KONJUNKCIÓ [latin] Együttállás; az a helyzet, amelyben két égitest a pályája
 szerint lehetséges legkisebb távolságra van egymástól.

├»5KÓD: 033├»0
KOZMIKUS SUGÁRZÁS A Földre minden irányból egyforma erősségel érkezik az ún.
 kozmikus sugárzás. Alkotóelemei elsősorban atommagok: 90% H, 9% He, és
 csak 1% nehezebb elemek magja. E részecskék a fénysebességhez közeli 
 sebességgel érkeznek, energiájuk 10^9+E és 10^20+E eV között van. A 
 kozmikus sugárzás eredete nem teljesen tisztázott, de valószínű, hogy 
 szupernova-robbanások  alkalmával keletkezik. Az igen nagy energiájú 
 kozmikus részecskék a Föld légkörének anyagával kölcsönhatásba lépve, ún. 
 kozmikus záporokat váltanak ki. A Föld mágneses terében a kozmikus 
 sugárzás töltött részecskéinek legtöbbje fennakad, így ez a mágneses tér 
 megvéd minket a kozmikus sugárzás betegségeket is okozó, káros hatásától. 
 Ha a Föld mágneses tere eltűnne (egyesek szerint ez negyvenezer évenként 
 bekövetkezik), akkor a jelenleginél sokkal több születési rendellenesség 
 (mutáció) fordulna elő.

├»5KÓD: 034├»0
KOZMOGÓNIA [görög-latin]  Az égitestek keletkezésével és  fejlődésével
 foglalkozó tudományág.

├»5KÓD: 035├»0
KOZMOLÓGIA [görög]  A világmindenséggel mint összefüggő egységes egésszel,
 tér- és időbeli szerkezetével foglalkozó tudomány.

├»5KÓD: 036├»0
KVADRÁNS [latin]  A csillagok magasságának és ezzel hely meghatározására
 használt  elavult szögmérő műszer. Jelentése még: negyedkör, délkör 
 negyedrésze.

├»5KÓD: 037├»0
LEONIDÁK  Meteorraj elnevezése, melyek évről évre általában novemberben
 tűnnek fel az Oroszlán (Leo) csillagkép felől.

├»5KÓD: 038├»0
LUNAR ORBITER [angol]  A Hold körül keringő mesterséges hold.

├»5KÓD: 039├»0
MAGELLÁN-FELHŐK  A déli égen látható két elmosódott, ködös fényfolt; két
 kicsiny, a mi Tejútrendszerünk körül keringő szabálytalan galaxis. E két 
 objektumot Magellán vette észre az 1521-22-ben tett, végzetesnek bizonyult
 utazáson.

├»5KÓD: 040├»0
MAGNETOSZFÉRA [görög]  A Földet körülvevő, a földi mágneses tér befolyása
 alatt álló (nem gömbszerű) térrész. Pajzsként védi a Földet a napszél 
 közvetlen becsapódásától.

├»5KÓD: 041├»0
MAGNITÚDÓ, FÉNYESSÉG A csillagászati objektumok fényességének mértékegysége.
 A csillagok, mint tudjuk, különböző fényesek. Akad köztük, amelyet néha
 fényes nappal is felfedezhetünk, de sok olyan is, amely a legsötétebb 
 éjjel is épp csak megpillantható. Egyszerű kézi látcső segítségével 
 meggyőződhetünk róla: a legtöbb csillag olyan halvány, hogy szabadszemmel
 egyáltálán nem láthatjuk. Egy ókori csillagász Hipparkhosz, fényességük 
 alapján 6  osztályba  sorolta  a  csillagokat:  a  legfényesebbeket
 elsőrendűnek, a még éppen észrevehetőket hatodrendűnek nevezte. Ma pontos
 méréssel állapítjuk meg a csillagok fényességét, Hipparkhosz becslésen 
 alapuló módszere rég elavult. A fényességek értékének pontos megadására
 szolgáló ún. fényrend- (magnitúdó-) skálát azonban úgy határozták meg, 
 hogy a szabad szemmel látható csillagok esetén megfeleljen a hipparkhoszi 
 skálának. Tehát halványabb csillag fényességét nagyobb szám jellemzi: az
 1 magnitúdós (1 mg-s) csillag fényének intenzitása csak kb. 40%-a a 0 mg-s
 csillagénak. Ha az égitest 0 mg-nál fényesebb, akkor a magnitúdó értéke 
 negatív. Kijelöltek  néhány csillagot, amelyeknek pontos fényességét 
 megadták (pl. a Vega fényessége 0,1 mg, a Göncölszekér rúdjának utolsó 
 csillagáé 1,9 mg), és a többi csillag fényességét méréskor  ezekhez 
 viszonyítják.  Ez  az  ún.  látszó  fényesség  nemcsak  a  csillag 
 fényteljesítményétől, hanem az illető csillag távolságától is függ. Hiszen
 egy halvány, de közeli csillag esetleg fényesebbnek látszik, mint egy igen
 fényes, de nagyon távoli. Hogy a távolság  ne  befolyásolhassa  a
 fényességadatokat, ki szokták számítani  az  égitest  ún.  abszolút 
 fényességét, azaz hogy milyen fényes lenne a csillag, ha pontosan 10
 parsecre  (1 parsec = 3,26 fényév = 206.265 CsE = 3,06*10^16+E km) lenne 
 tőlünk. Az abszolút fényesség (vagy abszolút magnitúdó) csak attól függ,
 hogy  a  csillag  mennyi  fényt  sugároz  szét.  A  Nap  abszolút 
 fényessége 4,6 mg.

├»5KÓD: 042├»0
MERIDIÁN [latin]  Képzeljük el az éggömböt és benne a látóhatárt! Állítsunk
 merőlegest az éggömb középpontjában a látóhatár síkjára, ez az éggömbön 
 kijelöli a zenit és a nadír pontot. Húzzunk egy párhuzamost az éggömb 
 középpontján át a Föld forgástengelyével is, ez az éggömböt a pólusokon 
 metszi. Az éggömbnek az a főköre, amely áthalad a zeniten, a nadíron és a 
 pólusokon is, a meridián. A meridián a látóhatárt a látóhatár dél- és 
 észak  pontjában  metszi; síkja tartalmazza az éggömb középpontját. 
 Délkörnek is nevezték, de ez az elnevezés összetéveszthető a földrajzi 
 koordináta-rendszerben használt délkörök nevével.

├»5KÓD: 043├»0
MUTÁCIÓ [latin]  Változás. Valamely  örökletes  tulajdonság ugrásszerű 
 megváltozását előidéző, a sejtekben végbemenő folyamat.

├»5KÓD: 044├»0
NAPFÁKLYA  A Nap fotoszférájából felfelé nyúló fényes tartomány. Általában
 csak néhány óráig létezik, majd elhalványul, és új fáklyák váltják fel. 
 Gyakran fordul elő napfoltok, napfoltcsoportok körül, de a foltoktól
 függetlenül is kialakulhatnak fáklyamezők a napfelszín aktívabb vidékein.

├»5KÓD: 045├»0
NAPFOLT  A nap fotoszférájának az átlagosnál kissé hűvösebb területe
 (hőmérséklete "mindössze" kb. 4000 K). A fotoszféra átlagos területeinél 
 épp alacsonyabb hőmérséklete miatt sötétebb, de természetesen még így is 
 erős a fénye. Mivel a legnagyobb napfoltok néha szabad szemmel is 
 észrevehetők, már az ókorból is maradtak leírások feltűnő napfoltokról. A
 napfoltok ott jönnek létre, ahol a Nap felszínén erős a mágneses tér. A
 granulációs szerkezet egyik sötétebb foltocskája nem tűnik el a szokásos
 néhány perc alatt, hanem megmarad, növekszik, majd esetleg hatalmas, a
 Földnél jóval nagyobb átmérőjű folttá nő, amely több hétig is látható 
 lehet.  A  napfoltok  többnyire  nem egyesével jelentkeznek,  hanem 
 jellegzetes napfolt csoportokat alkotnak. Vidékük igen aktív, közelükben
 sok napfáklya és gyakran fler (napkitörés) is jelentkezik. A napfoltok
 előfordulásának gyakorisága  kb. 11 éves periódussal erősen változik
 (napfoltciklus).

├»5KÓD: 046├»0
NAPSZÉL  A Napot mintegy 500 km/s sebességgel elhagyó részecskék, főleg
 hidrogén-és héliumatommagok, valamint elektronok áramlása. Minthogy ezek
 elektromosan töltött részecskék, mozgásukat a  mágneses tér  erősen 
 befolyásolja. Ezért a Napot főképp ott tudják elhagyni, ahol a Nap 
 mágneses tere nyitott a bolygóközi tér felé: 1970-es években fölfedezett
 ún. koronalyukak területén, ahol a napkorona anyaga ritkább és hűvösebb, 
 mint másutt. A napszél "magával viszi" a bolygóközi térbe a Nap mágneses
 terét, s ezzel bolygóközi mágneses mezőt tart fenn.

├»5KÓD: 047├»0
OORT-FELHŐ  Elsőként J. H. Oort holland csillagász (1900-?) tételezte fel,
 hogy a Naprendszer legkülső tartományában, a Naptól mintegy 100.000 
 csillagászati egységre egy üstököszóna található, amelyben milliárdnyi
 üstökösmag kering. Ez az Oort-féle üstökösfelhő. Ha valamilyen külső hatás
 (pl. egy szomszédos csillag közelsége) "megbolygatja" az Oort-felhőt, 
 akkor egyes üstökösök megszökhetnek, mások pedig olyan pályára térhetnek,
 amelyen a Nap közelébe érve, a felmelegedés következtében gázburkot
 (kómát) bocsátanak ki, melyből csóva is keletkezhet. Az üstökös ilyenkor
 válik  igazán  látványossá.  Mivel  feltehető,  hogy  az Oort-felhő 
 üstökösmagjai a Naprendszer keletkezésének kezdete óta gyakorlatilag
 változatlan állapotban keringenek a Nap körül, közvetlen tanulmányozásuk
 a Naprendszer ősanyagának tulajdonságaira deríthet fényt.

├»5KÓD: 048├»0
OPPOZÍCIÓ [latin]  Szembenállás; az a helyzet, amikor két égitest egymással
 180 fokos szöget zár be.

├»5KÓD: 049├»0
PARADOXON [görög] Látszólagos lehetetlenség, képtelenség, ellentmondás. Két
 vagy több olyan ítélet viszonya, amelyek nem egyidejűleg, ill. nem 
 ugyanabban a vonatkozásban, tehát csak látszólagosan zárják ki egymás igaz
 voltát.

├»5KÓD: 050├»0
PERIHÉLIUM [görög-latin] Napközel(pont); egy égitest vagy mesterséges bolygó
 Nap körüli pályájának a Naphoz legközelebb eső pontja.

├»5KÓD: 051├»0
PHAETON [görög] A kisbolygók keletkezésének magyarázatára több elképzelés is
 született. Hosszabb időn át az az elmélet volt a legáltalánosabb, amely
 szerint a kisbolygók egy szétrobbant (széttört) nagyobb bolygó, a Phaeton
 roncsai. Ezzel  magyarázható  hasonló pályájuk, gyakran szabálytalan 
 alakjuk. Ez az elmélet azonban nem nyert bizonyítást, sokakat elnéző
 mosolyra késztet.

├»5KÓD: 052├»0
PLANETÁRIS KÖD  Gömbhéj alakú csillagközi gázfelhő, amely kis távcsőben
 korongnak látszik, mint a bolygók; innen a neve: planetáris ugyanis 
 bolygószerűt jelent. E ködök közepén rendszerint egy magas felszíni 
 hőmérsékletű csillag van, ennek sugárzása gerjeszti fénykibocsátásra magát
 a ködöt.  Jobb  távcsőben  a planetáris ködök gyűrű alakúak, néha 
 bonyolultabb szerkezetűnek látszanak. A köd anyagát minden bizonnyal a
 központi csillag dobta le magáról valamilyen robbanásszerű folyamat során.
 A központi csillagot, mivel magas felszíni hőmérséklete miatt sugárzása 
 főleg az ibolyántúli tartományba esik, könnyebb lefényképezni, mint
 meglátni. A legismertebb planetáris köd a Lyra gyűrűs köd. Ma több mint
 ezer planetáris ködöt ismerünk; tejútrendszerbeli számukat pedig kb.
 5000-re becsülik.

├»5KÓD: 053├»0
PRECESSZIÓ [latin]  A tavaszpont eltolódása az ekliptikán a Napnak és a 
 Holdnak a Föld forgástengelyére gyakorolt vonzása következtében.

├»5KÓD: 054├»0
RÁDIÓTÁVCSŐ   Nagy  érzékenységű  rádióvevő,  amely  az  égitestek
 rádiósugárzásának észlelésére  való.  A  legismertebb  rádiótávcsövek 
 tányérantennája az optikai tükörteleszkópok  fénygyűjtő objektívjéhez 
 hasonló  paraboloid  alakú  fémtükör,  amely  a rádióhullámokat  a
 dipólantennára gyűjti össze. Az antenna által felfogott jeleket aztán
 erősítőbe vezetik és rögzítik. A csillagász számára nagyon fontos, hogy 
 minél jobb felbontású képet kapjon az égitestekről, azok legfinomabb
 részleteit is megkülönböztethesse. A rádiótávcső felbontóképességét mérete
 szabja meg. Minél nagyobb a tányér átmérője, annál több részletet képes
 megkülönböztetni. A rádiótávcsövek mérete úgy is növelhető, ha két (vagy 
 több) különálló tükröt használunk egyszerre, és az általuk összegyűjtött
 rádiójeleket egyetlen készülékkel értékeljük ki (rádióinterferométer).

├»5KÓD: 055├»0
REFLEKTOR [latin]  Fényt vagy más sugárzást  visszaverő  felület;  a 
 csillagászatban általában a tükrös távcsöveket nevezzük így. A reflektor
 lényege egy tükör, amelynek felülete gömb vagy paraboloid. Ezt a felületet
 vékony ezüst- vagy alumíniumréteggel vonják be (foncsorozzák, hogy a ráeső
 fény jelentős részét  visszaverje  a  fókuszpontba.  A  Newton-féle
 tükörteleszkóp esetében a főtükör paraboloid felület; a fény erről egy 
 ferdén álló segédtükörre, majd innen a távcső oldalán lévő okulárba
 (szemlencsébe) vetül. A Cassegrain-távcsőben  a  paraboloid  főtükör 
 összegyűjtött fényét egy segédtükör a főtükör közepébe fúrt lyukba 
 tükrözi, ahol az okulárt elhelyezték. A Schmidt-távcsőben gömbtükröt
 használnak, és az emiatt keletkező leképzési hibát úgy küszöbölték ki,
 hogy a fény útjába egy különlegesen megmunkált, hullámos  felületű 
 üveglemezt helyeznek. A legnagyobb  reflektor (1991) a  Kaikázusban
 (Zelencsuk) működik, főtükrének átmérője 6. méter.

├»5KÓD: 056├»0
REFRAKTOR [latin] Lencsés távcső. Lényege az objektív lencse, amely a fényt
 összegyűjti, és az okulárba (vagy valamilyen érzékelőberendezésbe) vetíti.
 A legnagyobb lencsés távcső az 1892-ben készített 102 cm objektív átmérőjű
 refraktor a Yerkes Obszervatóriumban (1991). Mivel nagy tükrös távcsöveket
 könnyebb építeni, mint refraktorokat, az utóbbi évtizedekben csillagászati
 célokra főképpen tükrös távcsöveket (reflektorokat) építettek.

├»5KÓD: 057├»0
SARKCSILLAG (Polaris, Alfa Ursae Minoris)  A Kis Göncöl rúdjának utolsó
 csillaga,  fényessége  mintegy 2 magnitúdó, de kissé változik. Úgy 
 találhatjuk meg, ha a Göncölszekér hátsó csillagának összekötő egyenesére
 5-ször felmérjük a két csillag távolságát. Jelenleg nagyjából feléje mutat
 a Föld forgástengelye (a Sarkcsillag közelében van az égbolt északi 
 pólusa), ezért segítségével megkereshetjük az északi irányt. A precesszió
 miatt most még közeledik felé az ég északi pólusa, de néhány száz év múlva
 már távolodni fog tőle, hogy kb. 26 ezer év múlva újra visszatérjen hozzá.

├»5KÓD: 058├»0
SZEXTÁNS [latin] Szögmérő eszköz csillagászati és hajózási helymeghatározás
 céljaira.

├»5KÓD: 059├»0
SZUPERNÓVA [latin]  Ha egy csillag belsejében annyira elfogy az üzemanyag,
 hogy már nem tud tovább energiát termelni, akkor a csillagot saját 
 tömegvonzása hírtelen összehúzza. Ha tömege nagy volt, akkor ez az 
 összeomlás olyan gyors, hogy a csillaganyagban - bonyolult atomfizikai
 folyamatok következtében - sokmilliárd fokra emelkedik a hőmérséklet, s a 
 csillag felrobban. Ez a szupernovakitörés. Ekkor a csillag fényessége 
 elérheti egy egész tejútrendszer összfényességét is. Anyagának nagy része
 1000 km/s-nál is nagyobb (sőt esetleg a fényéhez közeli) sebességgel 
 szétrepül. Egy tejútrendszerben átlagosan 100-200 évente villan fel 
 szupernova. Tejútrendszerünkben legutóbb 1572-ben észleltek ilyet. Az 
 1987. február 24-én a Nagy Magellán-felhőben fellángolt szupernovát már
 modern eszközökkel, elég részletesen sikerült tanulmányozni.

├»5KÓD: 060├»0
SZÜRKÜLET Az az időszak, amikor a Nap már vagy még nincs a látóhatár felett,
 de nincs is teljesen sötét. Ha a Nap a látóhatár alatt van, de 6º-nál nem
 mélyebben, akkor polgári szürkület van; ekkor az égbolt még világos, a
 légkörben szóródó napfényből elég sok jut el hozzánk. Ha a Nap 6º-12º 
 mélységben van a láthatár alatt, akkor navigációs szürkületről, ha 12º-18º
 mélységben, akkor csillagászati szürkületről beszélünk. Ha a Nap 18º-nál 
 mélyebbre került, ami nálunk 2-3 órával napnyugta után következik be, már
 éjszaka van, ilyenkor az ég teljesen sötét.

├»5KÓD: 061├»0
TEJÚTRENDSZER, GALAXIS [görög]  Néhány milliárd vagy százmilliárd csillag
 együttese.  Távcsővel  rengeteg  tejútrendszert  láthatunk. Átmérőjük 
 300-100.000 parsec; alakjuk változatos: vannak egészen szabálytalanok vagy 
 elliptikus  alakúak,  de  a  legtöbb spirális. A spirálok oldalról 
 olyasfélének látszanak mint egy diszkosz; forgástengelyük felől viszont 
 egy központi magból  kiágazó  spirálkarok  rendszerét  mutatják.  A 
 tejútrendszerek nem egyenletesen szétszórva helyezkednek el a térben,
 hanem halmazokat alkotnak. (Az összes ismert  tejútrendszert térben 
 ábrázolva érdekes, szivacsszerű szerkezetet kapunk.) A Nap is egy spirális
 tejútrendszer egyik csillaga.

├»5KÓD: 062├»0
TOPOGRÁFIA [görög-latin]  Helyrajz; A Föld vagy más égitest felszínének és
 alakzatainak  felmérésével,  helyi meghatározásával  és ábrázolásával 
 foglalkozó tudományág.

├»5KÓD: 063├»0
TRITON  A Neptunusz egyik holdja. A legújabb mérések szerint a Triton
 átmérőjét 5800 km-re becsülik. Ha ez igaz, akkor a Triton a Naprendszerünk
 egyik legnagyobb holdja, amely nagyobb a Merkúrnál (A Triton valószínűleg
 sokkal kisebb sűrűségű, mint a Merkúr, ezért tömege is kisebb lehet.). A
 Neptunusz körüli pájája retrográd, azaz  pályamozgása a szokásossal 
 ellentétes irányú.

├»5KÓD: 064├»0
UFO [angol]   Betűszó  angol  eredetije (Unidentified Flying Object) 
 azonosíthatatlan repülő tárgyat jelent. Akik nem ismerik az eget, ufónak 
 tarthatnak fényes bolygókat, mesterséges holdakat, meteorokat stb. Sok 
 megfigyelt  ufó  természete  tisztázatlan marad, mert a megfigyelők 
 leírásából nem lehet rájönni, mit is láttak. Akadhat olyan ufó is, aminek
 eredetét mai ismereteink alapján még nem lehet megadni; az ilyeneket 
 érdemes volna kutatni, de nehéz, mert feltűnésük ideje és helye előre nem
 ismeretes. Egyesek szerint az ufók idegen égitestről érkező "űrhajók", 
 mások viszont tagadják ezt.

├»5KÓD: 065├»0
ŰRSZONDA Olyan mesterséges égitest, amely automatikusan vagy távirányítással
 működik. Űrszondák végezték a  Vénusz (Venyera, Mariner), a Merkúr 
 (Mariner), a Mars (Mariner, Viking, Marsz), a Jupiter (Pioneer, Voyager,
 Galileo), a Szaturnusz (Pioneer, Voyager), az Uránusz (Voyager), és a
 Neptunusz (Voyager) bolygók felderítését is. A Hold kutatásban az orosz
 Luna és Zond, az amerikai Ranger és Surveyor űrszonda-sorozatok játszották
 a főszerepet. Űrszondák végezték a Föld körüli térségnek, valamint a Nap 
 és a csillagok Földről nem tanulmányozható sugárzásának vizsgálatát is
 (Explorer, OSO, OAO, IRAS, UHURU, Einstein stb.).

├»5KÓD: 066├»0
ÜSTÖKÖS Kisebb, jégből és porból álló égitest. A Naprendszerben valószínüleg
 milliárdnyi is kering, túlnyomó többségük az ún. Oort-féle felhőben.
 Valamijen zavaró hatásra az üstökösök közül néhány olyan pályára térhet,
 amelyen 1-2 csillagászati egység távolságra megközelítheti a Napot. Az
 egyébként láthatatlan, kb. 10 km átmérőjű piszkos hógolyóhoz hasonlítható
 üstökösmag a napsugárzás hatására párologni kezd. Az így kialakuló, kb. 
 10.000-100.000 km átmérőjű gáz- és porfelhőt, az üstökös kómáját fénylő
 foltként észlelhetjük az égen. (Többnyire csak távcsővel, de úgy 5 
 évenként szabad szemmel is láthatunk üstököst.) A Nap sugárzása és a
 napszél a kóma anyagát a Nappal ellentétes irányba "fújja el", így 
 létrejön a csóva, amely akár több százmillió km hosszú is lehet. Vannak
 üstökösök, amelyek mintegy 1 millió év alatt kerülik meg a Napot, és attól
 akár egy fényévnyire is eltávolodhatnak. Ezek az ún. hosszúperiódusú 
 üstökösök. A Nap közelében elhaladó üstökösök egy részét valamelyik 
 nagybolygó (főképpen a Jupiter és a Szaturnusz) letérítheti eredeti
 pályájukról. Így jöhetnek létre hiperbolikus üstökösök, amelyek talán el 
 is hagyják a Naprendszert, ill. a rövid periódusú üstökösök, amelyek
 viszonylag kisméretű pályákon 200 évnél rövidebb idő alatt kerülik meg a
 Napot. A rövid periódusú üstökösök legismertebbike a Halley-üstökös, 
 melynek keringési ideje 76 év, és utoljára 1986-ban volt földközelben. A 
 széthullott üstökösökből meteorrajok lesznek.

├»5KÓD: 067├»0
UT (universal time), VILÁGIDŐ  Olyan időjelzés, amelynek segítségével az
 időpontok egyértelműen adhatók meg.

├»5KÓD: 068├»0
VÖRÖSELTOLÓDÁS Ha egy fényforrás távolodik tőlünk, akkor a színképében levő
 színképvonalak a Doppler-effektus miatt a vörös felé eltolódnak. Ezt 
 nevezzük vöröseltolódásnak. Az eltolódás mértékéből meghatározható a 
 távolodási sebesség. Ha az égitest közeledik, akkor a színképvonalak nem a
 vörös, hanem az ibolya felé tolódnak el.


├»4A kislexikon elkészítéséhez felhasznált irodalom:├»0

   ├»5A technika krónikája, Officina Nova, Bp., 1992.├»0
   ├»5Csillagászati Földrajz, Tankönyvkiadó, Bp., 1991.├»0
   ├»5Csillagképek atlasza, Gondolat, Bp., 1978.├»0
   ├»5Francis, P.: A bolygók, Gondolat, Bp., 1988.├»0
   ├»5Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai, Bp., 1979.├»0
   ├»5Ifjú csillagászok kézikönyve, Tankönyvkiadó, Bp., 1991.├»0
   ├»5Kelemen J.: Csillagászati gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Bp., 1984.├»0
   ├»5Révai Nagy Lexikona, Révai testvérek, Bp., 1922.├»0
   ├»5Rowan-Robinson, M.: Kozmikus tájkép, Gondolat, Bp., 1990.├»0
   ├»5Természettudományi Kisenciklopédia, Gondolat, Bp. 1983.├»0
   ├»5Űrhajózási Lexikon, Akadémiai-Zrínyi, Bp., 1984.├»0

                       ├»3A kislexikont készítette: ALEX├»0Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.