Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

  ├»3┐ ▄ ▀   ▄    ▄     ▀Ý ┐         ▀Ý▀Ý  ▄├»0
  ├»3│ │ ▄ ▄─┐ █─┐ ▄─┐ █ ┬ ▄ ┌─▄ ▄─┐ │ ▄  ┌─▄ ▄─┐  ┐ ▄ ▄─┐ █─┐ ▄─┐ ┬─▄├»0
  ├»3█─┤ █ ▀─┐ █ │ █ │ █ │ █ │ █ █ │ █─┤  ┌─█ ┌─┘  │ █ █  █ │ █─┘ │ █├»0
  ├»3▀ └ ▀ ▀─┘ ▀─┘ ▀─┘ ▀ └─█ └─█ ▀─┘ ▀ └  └─▀ └─▀  └─▀ ▀  ▀─┘ ▀─┘ ┴ ▀├»0
             ├»3─▀ ─▀├»0


                ├»4A kisbolygók├»0

  Az  elmúlt  két  évtizedben  forradalmat jelentettek a Naprendszer 
kutatásában azok az űrszondák, melyek vizsgálták mind a belső, mind a külső
naprendszert. Távcsöveink látványát kiegészítették azok a hihetetlen és 
csodálatos felvételek, melyeket a Mariner, Venyera, Magellán, Pioneer, 
Voyager és a Galileo űrszondák sugároztak vissza a Földre.
  Valamennyi nagybolygót végiglátogattuk (a Plútó kivételével) a nyolcvanas
évek végéig. Megvizsgáltuk ezen bolygók holdjait is, valamint szondákat 
küldtünk üstökösökhöz.  Mégis - egészen idáig - maradt  a Naprendszer 
tagjainak  egy  nagy  osztálya, amely  bizonyos  okból  kimaradt  az 
interplanetáris járművek útvonalából, ezek a KISBOLYGÓK csoportja.
  Számtalan aránylag kis tömegű bolygó végzi napkörüli - direkt irányú -
keringését a Mars - Jupiter közötti és a Plútón túli pályáikon. Felfedezésük
a XIX. sz. elején indult meg.
Már Keplernek (1571-1630) feltűnt, hogy a Mars és a Jupiter között milyen 
nagy hézag van. Erről is írt a "Világrejtély" (Misterium Cosmographicum) 
című, 1596-ban  kiadott könyvében.  "Intra Martem et Jovem iterposni 
planetam", ami annyit tesz:  A Mars és a Jupiter közé egy bolygót 
helyeztem el.
  A kutatások terén hosszú ideig semmi nem történt. Kepler megjegyzését
nem  tanulmányozták, mivel a  Naprendszert általában "lezárt egésznek" 
tekintették.
  J. Daniel Titus (1729-1796) bonni csillagász 1772-ben - Karl Bonnet: A 
természet szemlélete (Contemplation de la nature) című művének német 
fordításában - olyan észrevételt tett, hogy a bolygók távolságában bizonyos
rendszeresség van.
  Johann E. Bode (1747-1826) - a berlini csillagvizsgáló igazgatója - volt
az, aki a Titus-féle észrevételt matematikai formába öntötte, amit 1773-ban
adott ki.

             ├»4TCsE = (2ü * 0,3) + 0,4├»0
    ├»5┌───────────────────────────────────────────────────────────┐├»0
    ├»5│     Bolygó         ü     Tszám   Treál │├»0
    ├»5╞═══════════════════════════════════════════════════════════╡├»0
    ├»5│ Merkúr         -ě (végtelen)   0,4   0,39 │├»0
    ├»5│ Vénusz             0      0,7   0,72 │├»0
    ├»5│ Föld              1      1,0   1,0  │├»0
    ├»5│ Mars              2      1,6   1,52 │├»0
    ├»5│ (?) Kisbolygók (Ceres)     3      2,8   2,77 │├»0
    ├»5│ Jupiter            4      5,2   5,21 │├»0
    ├»5│ Szaturnusz           5     10,0   9,58 │├»0
    ├»5│ (?) Uránusz          6     19,6   19,28 │├»0
    ├»5└───────────────────────────────────────────────────────────┘├»0

  Ez a formula adja meg a bolygók távolságát CsE-ben ├»5(ü = -ě, 0, 1, 2, 3,)├»0.
Bode annyira hitt az általa is létrehozott Titus-Bode szabályban, hogy 
létrehozott egy 24 fős lelkes csapatot, melynek feladata volt óránként 
átkutatni az állatövet és keresni az ismeretlen bolygót.
  Az Uránusz, melyet Herschel 1781-ben fedezett fel, alátámasztotta a 
szabályszerűséget, és még jobban ösztönözte a csillagászokat a kutatásra.
  1800 szeptemberében Lilienthalban gyűlt össze  öt német csillagász 
(Ernő Szász-Gothai herceg, Olbers, Harding, Shrőter és Zách Ferenc Xavér 
pozsonyi  születésű gothai csillagász), hogy felkutassák az ismeretlen 
bolygót. Ennek érdekében felosztották az állatövet maguk közt.Az egyik ilyen
parcellát egy Piazzi nevezetű olasz csillagásznak szánták.De mielőtt az "égi
rendőrség" (Zách nevezte így a kollektívát - fintora a sorsnak, hogy ő, aki 
20 éven át szervezte és vezette az ismertlen bolygó utáni kutatást, nem 
fedezett fel egy kisbolygót sem) megkezdte volna működését, 1801 január 1-én
Piazzi felfedezte az első kisbolygót, a Cerest. Utána Olbers felfedezte a 
Pallast és a Vestát, Harding pedig a Junót. 1803-ban Reissing is felfedezett
egy kisbolygót, de mivel az nagy sebességgel haladt, rögtön el is vesztette,
nem tudva róla, hogy az első Apolló-típusú kisbolygót látta. 1807 után 38 
évig nem fedeztek fel kisbolygót, ezért úgy hitték, hogy csak ez a 4 égitest
van. Így mindegyik kapott jelzést, úgy, mint a nagybolygók. 1845-ben Hencke
felfedezte az 5. kisbolygót és azóta az 1846-os és 1945-ös év kivételével, 
minden évben fedeztek fel kisbolygót.Jelenleg 6500 kisbolygónak van száma és
mintegy 4500-nak neve. Tehát ismerik a pályáját és legalább 3 perhéliumát 
figyelték meg.
  A kisbolygók, nagy  távcsövekkel  vizsgálva is  egy-két kivételtől 
eltekintve (Ceres, Pallas, Vesta), pontszerű fényforrásoknak tűnnek, nem 
pedig bolygóknak. Ezért nevezte el őket Sir William Herschel (1738-1822) 
aszteroidáknak. Aszteroida, annyit jelent, hogy "csillagszerű", az elnevezés
helytelen, sokkal helyesebb volna ezeket az égitesteket planetoidnak, azaz
"bolygószerűnek" nevezni. Hisz  végülis nem  egy nagybolygó (Phaeton) 
széjjelrobbanásából keletkeztek, hanem a kb. 4,6 milliárd évvel ezelőtti 
bolygóképződés maradékai lehetnek. A Jupiter és a Mars közötti kisbolygóöv 
tömege nem haladja meg a 0,001 Földtömeget, a Plútón túli kisbolygóöv tömege
azonban eléri az 5 Földtömeget is.
  Noha több százezrével, milliójával vannak is, kis látszólagos fényességük
miatt alig hívják fel magukra a figyelmet. Egyetlen egy olyan van közöttük
- a Vesta (5,5 mg) -, amely időnként (főleg a 3-4 évenkénti nagy oppozíció
idején) szabad szemmel is megfigyelhető, persze ha tudjuk a pontos helyét az
égbolton.  Csak 48 van,  amelyiknek 10 mg-nál nagyobb az oppozíciós 
fényessége.
  A kisbolygók teljes egészükben összefüggő, szabálytalan alakú, kihűlt
szilárd tömegek, csak a 250 km-nél nagyobb átmérőjű kisbolygók közelítik meg
a gömb alakot és ősi eredetűek. Ezeknél a "nagy" kisbolygóknál lehet
részleges olvadás a belsejükben és csak a Ceresnél van mélységi rétegződés 
(belső maggal is rendelkezik). A "kis" kisbolygók sokszor háromtengelyesek. 
Az  égitestek  tengelyforgása  megegyezik  a  nagybolygókéval,  tehát 
direkt irányú.
  A kisbolygóövezeten belül több apró szerkezeti finomság ismerhető fel. A
nap körüli keringés ideje határozza meg egy kisbolygó hovatartozását a 
kisbolygó övezeten belül. A belső kisbolygó övezetet legjobban befolyásoló 
tényező a Jupiter, amely legjobban a kisbolygó-családokra hat. Vannak rések 
is a kisbolygóövezetben, melyeket a Jupiter gravitációs hatása hoz létre, 
ezek a Kirkwood-zónák. A kisbolygó övezetet a családok szerint több részre 
osztjuk. Ezek a Naptól való távolságok szerint csoportosítva a következők:

 ├»4APOLLO család:  ├»0A kisbolygók pályája metszi a Föld pályáját és megközelíti
         a Földet. Méretük kicsi, pár száz métertől - 8,8 km-ig 
         terjed (Hephaistos). Közülük az Aten-csoportnak közepes 
         naptávolsága  kisebb, mint a földé. Egyesek biztosan 
         üstökös-mag eredetűek. Jelenleg 41-et tartanak számon.
 ├»4AMOR család:   ├»0A kisbolygók metszik a Mars pályáját és 0,1 CsE-re 
         megközelítik a Földet. Jelenleg 4-et ismerünk.
 ├»4HIRAYAMA család: ├»0A kisbolygók a Mars és a Jupiter között keringenek. Ez az
         egyik fő övezet. Jelenleg 5900-at ismerünk, de számuk a 
         több milliót is elérheti. Néhány 100 m-től -1025 km-ig 
         terjed (1 Ceres) a nagyságuk.
 ├»4TRÓJAI család:  ├»0A Jupiter távolságában keringenek az úgynevezett Lagrange 
         pontokban. 60º-kal a Jupiter előtt (görögök), valamint 
         60º-kal a Jupiter mögött (trójaiak). 15 km-rel bezárólag 
         mintegy 800-1000 trójai és ennél 2-3-szor több görög 
         lehet. Jelenleg 32-t ismerünk.
 ├»4PLÚTÓ család:  ├»0A Plútó pályáját metsző, nagy excentricitású kisbolygók,
         amelyek  a  nagybolygók  hatására  beljebbi  pályákra 
         kényszerülhetnek (pl. a Chiron). Jelenleg 5-öt ismerünk.
 ├»4KUIPER öv:    ├»0Ezek  a kisbolygók, a bolygók pályáján jóval kijebb 
         keringenek megközelítően körpályán. Jelenleg mintegy 50-et
         ismerünk, számuk több millió vagy milliárd lehet.

  A kisbolygók  közvetlen  kutatása  1968-ban  kezdődött,  amikor  a 
rádiócsillagászok vizsgálták az 1566 Ikarus kisbolygót. A rádiócsillagászat 
1984-ig további hat aszteroida felszínéről érkező gyenge rádiójeleket 
elemzett  (1 Ceres, 324 Bamberga, 4 Vesta, 18 Melpomene, 31 Euphrosine, 
433 Eros). A regisztrált rádiójelek főleg a kisbolygók termális és felszíni 
kőzeteinek tulajdonságairól hoztak üzenetet. Az 1980-as évek végén kezdődött 
meg a föld közelében elsuhanó kisbolygók radartérképezése (4179 Toutatis, 
4769 Castalia, 1620 Geographos), amiből megállapíthattuk, hogy ezen Apolló 
kisbolygók külalakja leginkább a krumplihoz hasonlítható.
  Igazi áttörést az első közvetlen műszeres vizsgálat hozott, amely a 
Galileo űrszondához kapcsolódott.

             ├»4Az első harminc kisbolygó├»0
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  
 │   Név    Felfedezés éve    Átmérő   V 1.0   Tip   A% │
 │         és a felfedező     (km)    (mg)         │
 ╞════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡
 │                                    │
 │  1. Ceres    1801. Piazzi     1025    3,76   C   5,4 │
 │  2. Pallas   1802. Olbers      583    4,53   U   7,4 │
 │  3. Junó    1804. Harding     248    5,69   S  15,1 │
 │  4. Vesta    1807. Olbers      556    3,55   U  22,9 │
 │  5. Astraea   1845. Hencke      117    7,40   S  14,0 │
 │  6. Hebe    1847. Hencke      186    6,06   S  16,4 │
 │  7. Iris    1847. Hind       205    6,03   S  15,4 │
 │  8. Flóra    1847. Hind       151    6,83   S  14,4 │
 │  9. Metis    1848. Graham      160    6,88   S  13,9 │
 │ 10. Hygeia   1849. de Gasparis   449    5,80   C   4,1 │
 │ 11. Parthenope 1850. de Gasparis   152    6,97   S  12,6 │
 │ 12. Victó│ria  1850. Hind       135    7,48   S  11,4 │
 │ 13. Egeria   1850. de Gasparis   218    7,40   C   4,1 │
 │ 14. Irene    1851. Hind       68    6,60   E  16,2 │
 │ 15. Eunomia   1851. de Gasparis   272    5,48   S  15,5 │
 │ 16. Psyche   1852. de Gasparis   263    6,19   M   9,3 │
 │ 17. Thetis   1852. Luther      97    8,23   S  10,3 │
 │ 18. Melpomene  1852. Hind       148    6,83   S  14,4 │
 │ 19. Fortuna   1852. Hind       216    7,71   C   3,2 │
 │ 20. Massalia  1852. de Gasparis   150    6,97   S  16,4 │
 │ 21. Lutecia   1852. Goldschmidt   114    7,90   M   9,3 │
 │ 22. Calliope  1852. Hind       176    6,56   M  13,0 │
 │ 23. Thalia   1852. Hind       98    7,34   S  16,4 │
 │ 24. Themis   1853. de Gasparis   234    7,57   C   3,0 │
 │ 25. Phocea   1853. Chacornac     79    8,15   S  16,4 │
 │ 26. Proserpina 1853. Luther      88    7,88   S  15,9 │
 │ 27. Euterpe   1853. Hind       118    7,55   S  14,7 │
 │ 28. Bellona   1854. Luther      109    7,30   S  13,2 │
 │ 29. Amphitrite 1854. Marth      218    6,29   S  14,0 │
 │ 30. Uránia   1854. Hind       104    7,94   S  14,3 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  

  A Galileo 1991. október 29-én közelítette meg a 951 Gaspra kisbolygót és 
az emberiség történetében először készített fotót ilyen típusú égitestről.
Kráterek által szabdalt égitest, (geológiailag) csak nemrég szakadhatott ki
egy nagyobb kisbolygóból.
  Az űrszonda 1993. augusztus 28-án lefotózta a 243 Ida kisbolygót és itt 
szintén kráterekkel barázdált ősi felszínt talált. Tehát megindult az 
űrszondás kutatás, amelyet a Clementine űrszonda folytatott volna az 1620 
Geographos kisbolygó megközelítésével, de sajnos ez az űrrandevú nem jött 
létre, a szonda kisebb meghibásodása miatt.
  1994 végén a HST is bekapcsolódott a kisbolygókutatásba, ugyanis többször
lefényképezte a 4 Vesta kisbolygót és több 50 km-nél nagyobb felszíni formát
talált és bebizonyította, hogy a Vesta nagy közelítéssel gömb alakú. Ezek 
voltak az első eredmények, de a kutatás folytatódik. 1996 februárjában indul
a NEAR űrszonda.
  A hosszú utazás első állomása 1996 augusztusában, a 2968-as sorszámú 
Iliya kisbolygó, utána 1998 januárjában találkozik a Földdel, hogy bolygónk 
gravitációs  lendületével  elszáguldjon  a  kisbolygó  övezetbe. 1998 
decemberében közelíti meg a 34*16*14 km-433 Eros kisbolygót. A szonda egy 
évet fog eltölteni a kisbolygó közelében, részletesen feltérképezve annak 
felszínét, olykor 10 km-es távolságból.
  A másik, ennél nagyobb program a MACESZ, amelynek célja a kisbolygók 
legnagyobbikának, a Ceresznek megközelítése, miután az űrszonda elszáguld a 
Mars mellett.  A szonda ezután a kisbolygó övezetben marad és több 
kisbolygóról fog képeket készíteni. A kisbolygókutatás tehát folytatódik, 
nagyobb lendülettel, mint eddig gondoltuk. Újabb nagyszerű eredményekkel 
leszünk gazdagabbak, ami talán segít megértetni velünk Naprendszerünk 
keletkezésének rejtélyét.

                               ├»3Hoffmann János├»0
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.