Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

           ├»3┌─▄  ┌─▄─▄     ┐  ▀Ý├»0
           ├»3├─█  │ █ █ ▄─┐ ▄─┐ │ ▄ ┐ ▄ ▄─┐├»0
           ├»3│ █  │  █ █─┘ █  █─┤ │ █ █ ├»0
           ├»3┘ ▀  ┴  ▀ ▀─┘ ▀  ▀ └ └─▀ ▀├»0

       ├»4Miért nem ismerték az északi népek a Merkúrt?├»0

  Sokáig nem volt világos számomra , hogy az északi népek krónikái miért 
nem jelzik  a Merkúr bolygót, hiszen az  egyházi emberek kétségkívül 
olvashattak róla, a középkori latin krónikákban és kalendáriumokban. Mégis: 
sem a novgorodi krónikák, sem a viking krónikák és sagák nem jegyeztek fel 
egyetlen Merkúr-megfigyelést sem. Ennek kétségtelenül az egyik oka az északi 
időjárás. Télen sokszor hónapokig meg sem kisérelhető a Merkúr észlelése, 
hiszen a látóhatár alatt marad. Tavasszal és ősszel pedig a 80%-os borultság 
teszi lehetetlenné az észlelést. Tehát csak nyáron van lehetőségünk a 
megfigyelésre. Kopernikusz sem látta soha a Merkúr bolygót, amit műveiben 
meg is jegyzett.
  Jómagam július 19/20 éjszakáján Svédországból hajóztam Lengyelország 
felé, napnyugtakor csodaszép látvány volt a zöld sugár, a Hold, a Jupiter 
és a Vénusz. Mivel a hajó fedélzetén egy nyugágyban szundikáltam, így 
időnként megpillanthattam a Holdat, és azt, hogy az égalja kis vörössége,
hogy tűnik el nyugaton, és hogy jelenik meg keleten.
Július 20-án hajnali 3 és 4 óra között akartam rábukkanni a Merkúr bolygóra
(a Nap 04:26-kor kelt (NYári IdőSZámítás = NYISZ)), de a Merkúr bolygót nem
láttam, bár az ég hihetetlenül tiszta volt. Itthon meghökkenve láttam
az évkönyvben, hogy ekkor a Merkúr a Naptól 20º-ra NY-ra (a legnagyobb 
nyugati kitérésben) és 0 magmitúdós (a továbbiakban = mg) volt, és én mégsem
láttam. A megfigyeléskor a hajó Oland szigetéhez közel úszott, tehát az 
É. SZ. 56-57º-a között lehettem, ez azt jelenti, hogy a Nap 33-34º-os 
szögben nyugodhatott le, ekkor a Merkúr pályájának azon a pontján volt, ahol
az ekliptikához képest 5º-ra volt. Ez azt jelenti, hogy a Merkúr 29º-os 
szögben kelhetett fel.
  Ekkor jöttem rá, hogy miért nem láthattam a Merkúr bolygót, hiszen a
polgári szürkület kezdetén a lapos égi pályája miatt csak 4,3º-ra volt a 
horizonttól és napkeltekor is csak 9,5º-ra.
  Ugyanezen okokból viszont csodaszép látvány volt a MAROKKO 94 expedíció 
alatt Marrakech-ben május 11-én megfigyelt Merkúr. Este nagyon szép volt a
Naptól 12º-ra levő -1,2 mg-os bolygó, amelynek kiszámoltam a napnyugtakor a
horizont feletti magasságát, ami 10,8º-nak adódott, a polgári szürkület 
végén 5,3º volt. A Merkúrt ekkor  azért lehetett megfigyelni, mivel 
magasabban volt a megfigyeléskor, mint Skandináviában és háromszor fényesebb
volt.
  Mindezekből azt a következtetést vontam le, hogy az északi népek nagyon
ritkán  pillanthatták meg a kis fényességű bolygót, s mivel  ritkán 
figyelhették meg, nem tűnt fel nekik az égitest bolygó mivolta.

                               ├»3Hoffmann János├»0

              ├»3A Merkúr jégsapkái├»0

  Immáron 20 éve, 1975-ben járt utoljára a Mariner 10. a Merkúr bolygónál.
Az eltelt 20 év alatt nem túl sok ismerettel bővült tudásunk a bolygóval 
kapcsolatban. Az űrkutatók szeretnének egy újabb űrszondát küldeni a bolygó 
közelébe, amely teljesen feltérképezné a Merkúrt és utána a Napot. Ez 
azonban a mai technikával és a kémiai hajtóművekkel elképzelhetetlen, így 
továbbra is a rádiótávcsövekkel fürkészik a bolygó titkait. Az 1991/92-es 
radarvizsgálatok meglepő eredményre vezettek. A Merkúrnak (a Föld, a Mars 
és a Triton után) is van egy nem összefüggő hósapkája.
  A Merkúr légköre nagyon vékony, nyomása nem éri el a 0,01 mbt. Összetevői
hélium, nitrogén és nemesgázok. A felszínen - figyelembe véve a nagy 
excentricitást - a hőmérséklet 800 és 100 K között váltakozik. Hogy lehet 
mégis, hogy jégsapka képződik a felszínen? A Merkúrnak a Nappal fennálló 
erős árapály kötődése miatt a bolygó tengelyforgási ideje fokozatosan nőtt,
míg beállt a 3:2 arányra. Emiatt a Merkúr két napkörüli keringése alatt 
háromszor fordul meg tengelye körül. A szoros gravitációs kapcsolat miatt a 
bolygó egyenlítője mindig a Nap felé mutat. Így a 80º szélesség feletti mély 
kráterek belseje nem kaphat közvetlen besugárzást, tehát a hőmérséklet nem 
lehet több mint 120 K. Mivel a Merkúr pályasíkja 7º-os szöget zár be az 
ekliptikával, ezért időnként a déli, máskor pedig az északi pólusra látunk 
rá. A radarfelvételek szerint a hósapkák nem összefüggően, hanem csak 
foltokban  borítják  a sarki  területeket. A hósapkák  anyaga minden 
valószínűség szerint a felszín porózus anyagából kiszökő gázból és vízből 
áll, vastagsága néhány méter lehet. A felszínt néhány deciméteres porréteg 
takarja és mivel a Mariner 10. ottjártakor ezt a részt árnyék takarta, ezért
nem volt megörökíthető. Tény viszont az, hogy a sok különbözőség után egyre 
több azonosságot találunk a bolygók között.

                               ├»3Hoffmann János├»0

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.