Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

 ├»3┌─▄             ▄     ▀Ý    ┐  ▀Ý   ▀Ý   ▀Ý▀Ý ▄├»0
 ├»3│ █ ┌─▄ ▄─┐ ┬─▄ ┐ ▄ ┐ ▄ ┌─▄ ─█─ ┌─▄  ▄─┐ ▄─┐  │ ▄ ▄ ▄─┐ ▄─┐ ▄─┐ ▄─┐ ▄├»0
 ├»3│ █ ┌─█ █ │ │ █ │ █ │ █ │ █ █ ┌─█  █─┘ ▀─┐  █─┤ █ ▀─┐ █─┘ █  █ │ █├»0
 ├»3┴ ▀ └─▀ █─┘ ┴ ▀ └─█ └─▀ └─█ ▀ └─▀  ▀─┘ ▀─┘  ▀ └ ▀ ▀─┘ ▀─┘ ▀  ▀─┘ ▀├»0
     ├»3▀    ─▀   ─▀├»0

            ├»4(Napnyugta és kísérőjelenségei)├»0


  A napkeltének és a napnyugtának különböző kísérőjelenségei vannak. Ezek
közül a legismertebbet szürkületnek nevezzük. Szürkületen a földfelszín 
valamely pontjának világosságát értjük akkor, amikor a Nap legfelső pereme 
már letűnt a láthatár szélén (vagy még nem emelkedett a láthatár fölé).
Az átmenetet  a nappali  világosságból a szürkületbe sokszor nem is 
vesszük észre.
  A szürkületi világosság (magas- és egyre magasabban lebegő) por-, víz-, 
és levegőrészecskéktől származik, amelyeket a már "lenyugodott", illetve a
még "fel nem kelt" Nap sugarai már vagy még megvilágítanak, és ezt a 
megvilágítást  szórt  fény  formájában  a  földfelszínre  visszaverik 
(reflektálják).
  A Nap horizont alatti távolsága szerint megkülönböztetjük a polgári, 
navigációs és csillagászati szürkületet.
 ├»5┌────────────────────────────────────────┐ ├»0A polgári szürkület akkor ér
 ├»5│ A polgári szürkület tartama (percben) │ ├»0véget, amikor a Nap kb. 6º-kal
 ├»5│                    │ ├»0sűjedt a látóhatár alá, és a 
 ├»5│ É.SZ. III.21. VI.21. IX.21. XII.21.│ ├»0tiszta égbolt világosságánál már
 ├»5│ 0º   23    24   23   24  │ ├»0nem lehet olvasni. Ennek időtar-
 ├»5│ 10º   23    25   23   24  │ ├»0tama a földrajzi helytől függ.
 ├»5│ 20º   24    27   25   26  │ ├»0Az egyenlítőn, ahol a Nap mindig
 ├»5│ 30º   26    29   27   28  │ ├»0merőlegesen nyugszik, a polgári
 ├»5│ 40º   28    34   29   32  │ ├»0szürkület időtartama 24 perc.
 ├»5│ 46º   30    39   30   35  │ ├»0Nálunk a Nap 44º-os szögben kel
 ├»5│ 50º   32    46   33   39  │ ├»0és nyugszik, ezért a polgári 
 ├»5│ 60º   42   107   43   58  │ ├»0szürkület fél óránál is tovább
 ├»5│ 65º   50 egész éjjel 49   87  │ ├»0tart (lásd a táblázatot).
 ├»5└────────────────────────────────────────┘ ├»0Északi vidékeken nyáron a Nap
nem süllyed 6º-nál mélyebbre, az éjszakák világosak maradnak. Polgári 
szürkület idején a legfényesebb csillagok láthatók.
  A navigációs szürkület akkor ér véget, amikor a Nap 12º-ra süllyedt a 
látóhatár alá. A légkörről szóródó fény még ad annyi világosságot, hogy a 
tárgyak körvonalai jól láthatók legyenek, navigálni és tájékozódni lehet, és
jó ég esetén végig látható a Sarkcsillag. A navigációs szürkület végétől 
lehet csillagászati megfigyeléseket végezni és ekkor tűnik fel a Keleti égen
a Tejút sávja, 5 mg-os csillagok is láthatók.
  A csillagászati szürkület után a teljes sötétség akkor áll be, amikor a
Nap 18º-kal süllyed a látóhatár alá. Ez nálunk több, mint 2 óráig tart, az 
egyenlítőn 72 percig. Tőlünk északabbra, a 48,5º-on túl, a sötétség már nem 
áll be, így jönnek létre  a "fehér éjszakák" (Magyarországon ez az 
Aggtelek - Telekibánya   vonal).  Prágában  június  2 - július  12., 
Szentpéterváron április 22 - augusztus 21. között vannak fehér éjszakák.
  Napnyugta és napkelte másik szép jelensége az alpi fény. Ez akkor jön
létre, amikor a sík területen már lenyugodott a Nap, de a hegycsúcsokat még 
megvilágítja. Ilyenkor a hegycsúcsok lángragyúlnak (Alpok, Tátra, Fogarasi 
havasok, stb.). Ugyanezen jelenség hozza létre az úgynevezett "világító
felhőket". Igen gyakran a szürkület idején fényes pontként ragyognak a 
magasan szálló meterológiai léggömbök, amiket a tudatlan emberek UFO-nak 
néznek.

           ├»5Az alkonyati szürkület folyamatai├»0
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Napállás     Nyugati égen                Keleti égen│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│+5º        Sárga esti fény            Utolsó közvetlen│
│                                besugárzás│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ +2º        Esthajnalpír, narancsvörös    A nyugati ég színeinek│
│          sárga, zöld, szürkéskék, kék         visszfénye│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ +1º        Tűzes pirosság a láthatár fölött Kárminvörös látóhatár│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0º        1. szürkületi szegmentum a    Földárnyék megjelenése│
│          lenyugodott Nap fölött                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -1º                             Az alpi izzás│
│                                tetőpontja│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -2º-tól -3''º-ig  Az 1. bíborfény megjelenése     A bíborfény halvány│
│          a Nap fölött               visszaverődése│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -4º-tól -5º-ig                    Legerősebb utóizzás│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -5º-tól -6º-ig  A 2. szürkületi szegmentum    2. szürkületi viszfény│
│          megjelenése                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -6º-tól -7º-ig  Az 1. bíborfény eltűnése, a              │
│          "polgári szürkület" vége                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -7º-tól -8º-ig  A 2. bíborfény megjelenése      Gyengébb utóizzás│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -12º-tól 14º-ig  A 2. bíborfény eltűnése    Az utóizzás kihamvadása,│ 
│                            az éjszaka kezdete│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ -16º-tól -18º-ig A 2. szürkületi szegmentum               │
│          eltűnése. A csillagászati               │
│          éjszaka kezdete                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Hogy mikor következik be a csillagászati éjszaka, az sokban függ a légkör
páratartalmától.
Ugyanis megfigyelték, hogy amikor a levegő páratartalma 50%-os volt, akkor a
csillagászati szürkület vége már 15,7º-nyi Nap horizont alatti távolságnál
bekövetkezett. 85 %-os páratartalomnál, ugyanez 18,9º-nál következett be.
Tehát leszögezhetjük, hogy a csillagászati szürkület vége -16º és -19º 
között áll be.
  A napnyugta talán legszebb és legritkább eseménye  az úgynevezett 
"zöld sugár". Sokáig humbugnak tartottam ezt a jelenséget, hisz nem 
találkoztam olyan emberrel aki látta volna, mivel hazánk földrajzi helyzete 
miatt a jelenség nem észlelhető. A jelenség lényege az, hogy néha a lenyugvó 
Nap korongja, a láthatár alá bukás előtt néhány másodpercre zöld színt ölt. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy csak akkor figyelhető meg, ha a levegő 
tiszta és a horizont vonala élesen kirajzolódik. Ez csak a tengerparton vagy 
a tengeren megfigyelhető. Jómagam 1994. július 19-én este 21:30-kor láttam 
ezt a jelenséget Götland szigete mellett a tengeren. Épp visszatérőben 
voltam Svédországból Lengyelországba. A hajón mindenkit lenyűgözött a 
csodaszép naplemente, a csodálatos színek kavalkádja. A tiszta égbolton 
feltűnt a szürkület összes folyamata és a fent leírt látvány. 21:21-kor érte
el a Nap a láthatárt, majd a Nap vörös korongja teljesen eltűnt a látóhatár
alatt. Ekkor jelent meg egy zöld korong alakú képződmény a lenyugodott Nap
fölött, ami felerősödött, majd eltűnt. A szép jelenség kb 5-6 másodpercig 
tartott. Utána sokáig az alkonyatot és a szépen látható Vénuszt, Jupitert és
a Holdat néztem.
	Sajnos nagyon kevés "zöld sugár" észlelést találunk, ezért nagyon
nehéz a sugár természetét és jellemzőit meghatározni. Kétségtelen, hogy a 
sugár  láthatóságának  ideje függ a földrajzi szélességtől. A magasabb 
szélességeken a zöld sugár időtartama hosszabb, aminek az a magyarázata, 
hogy a magasabb szélességeken a látszólagos nappálya kisebb szöget zár be a 
horizont  síkjával. A számított értékek kisebbek, mint a  megfigyelt 
időtartamok. Befolyásolja a sugár időtartamát a Nap deklinációja, igazolni 
lehet, hogy a zöld sugár láthatóságának időtartama a tavaszi és az őszi 
napéjegyenlőség időpontja körül a legrövidebb, és a nyári, illetve a téli 
napforduló táján a leghoszabb.

  A ├»3"zöld sugár"├»0 időtartama
├»5┌─────────────────────────────────┐ ├»0
├»5│ É. Sz. A láthatóság időtartama │ ├»0Ezek voltak a napnyugta kísérőjelensé-
├»5│       max.    min.  │ ├»0gei, remélem minél többen megfigyelitek.
├»5│ 40º    1,2 mp    0,9 mp │ ├»0
├»5│ 45º    1,3 mp    1,0 mp │ ├»0
├»5│ 50º    1,5 mp    1,2 mp │ ├»0
├»5│ 55º    1,8 mp    1,4 mp │ ├»0
├»5│ 60º    2,6 mp    1,6 mp │ ├»0
├»5│ 65º    5,4 mp    2,0 mp │ ├»0
├»5└─────────────────────────────────┘ ├»0
                               ├»3Hoffmann János├»0
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.