Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

     ├»3┌─▄  ▄─┐       ▀Ý        ▄ ┬   ▄  ▄├»0 
     ├»3├─█  █─ ▄─┐ ┬─▄ ▄─┐ ▄─┐ ┌─▄ ▄─┐ ▄─┐  █─┤ ▄─┐ █ ┌─█├»0
     ├»3│ █  █  █─┘ │ █ ▀─┐ █─┘ │ █ █─┘ ▀─┐  █ │ █ │ █ │ █├»0
     ├»3┘ ▀  ▀  ▀─┘ ┴ ▀ ▀─┘ ▀─┘ └─█ ▀─┘ ▀─┘  ▀ ┴ ▀─┘ ▀ └─▀├»0
                   ├»3─▀├»0

               ├»4A hold és lakói├»0
          ├»5(Avagy mit írtak a Holdról 1879-ben.)├»0

 "Az tehát, hogy teleskopjainkon át sem városokat, sem azok kéményeinek 
  felszálló füstfellegét, sem más ilyennemü jeleket nem láthatunk, még 
  nem bizonyíték a mellett, hogy a hold felületén valósággal nincsenek 
  ilyenek, sőt még annak sincs meggyőző ereje, ha a hold felületéről 
  vett photographiák mikroszkop alatt sem mutatják az élet nyomát... 
  midőn  a hold  valamely táját nagyított alakban a photographus 
  számunkra leveszi, ott lehetnek ugyan, tán járhatnak-kelhetnek is élő 
  lények (ha ugyan laknak ilyenek a holdon egyáltalán), de azokat ép oly
  kevéssé fogjuk látni magán a képen, mint teszem egy messziről 
  lefényképezett város házainak falain szaladgáló hangyákat, - vagy csak 
  a fecskefészkeket is."

  ├»5Az újság e napi számában közöltek egy egészoldalas képet (rajz) a├»0 
├»5holdról. A cikk egy kissé lírai okfejtés arról, hogy miért lehet elképzelni,├»0
├»5hogy van élet a holdon. A szerző összegzi a holdról való ismereteit:├»0
├»5nagyságát, földtől mért távolságát, távcsöves megfigyeléseket, ókori és├»0
├»5későbbi tudósok véleményét Plutarkhosztól Vernéig. A vizsgálódások ellenére├»0
├»5sem sikerült azonban "pozitív-tudást" elérni. A legnagyobb távcső is kevés,├»0
├»5hogy bizonyosságot szerezzen az ember. Egyes mozgásokról is írt a szerző,├»0
├»5úgy vélte, hogy a kráterek "mozognak", eltérő alakokat vesznek fel, és ez├»0
├»5azt bizonyítja, hogy van levegő a holdon.├»0

 "Szóval olyan hely ez, a melyről nincs ugyan egészen kizárva, hogy 
  rajta élet legyen, de a melyen ha van is élet, egészen más, mint a 
  miénk. Rosszabb-e, jobb-e: ki tudná eldönteni? Talán ott is ép úgy 
  ismerik az adóvégrehajtást, a rossz verseket (melyeket azonban nem a
  "holdhoz", de a "földhöz" írnak), az államdeficzitet, mint mi boldog 
  földlakók."	

                ├»3Hoysty Pál├»0

  ├»5(Forrás: Vasárnapi Újság, 1879. jan. 12. XXVI évf. 2. sz.  26. o.)├»0

                             Csemegézett:
                                    ï3CARRYï0

           ├»3Holdraszállás 1969. július 20.├»0

  Az  Apolló-program  a tudomány és a technika  történetének  egyik 
csúcspontja. Sajnálatos módon azonban nem tisztán technikai és tudományos
szempontok hívták életre. Amikor N. Armstrong 1969. július 20-án megtette
az "emberiség hatalmas ugrását", mögötte inkább a Nyugat és a Kelet közötti
ideológiai versengés, mint a tudomány állt, ami lehetővé tette ezt a nagy
ugrást.
  A Szovjetúnió 1957-ben bocsátotta fel az első mesterséges holdat a
Szputnyik-1-et. Az USA mesterséges holdját az Explorer-1-et csak 1958-ban 
indította. A Szovjetúniónak 1959-ben már egy a Holdat megkerülő űrszondát 
sikerült felbocsájtania, ez készítette az első felvételeket égi kisérőnk 
túloldaláról. 1961-ben Jurij Gagarin a Vosztok-1 űrhajón egyszer körbe is
kerülte a Földet. Az USA erre ugyanebben az évben csak Alan Shephard 
Mercury-kabinos űrugrásával tudott válaszolni. Az USA egyértelműen lemaradt
a Szovjetúnió mögött és ez köztudomású volt. E jelentős hátrány behozása nem
egészen tíz év alatt nagy teljesítménynek számított.
  Az Apolló-programot a legtöbb kritika a nagy költségek miatt érte.
Kidolgozásának és megvalósításának éveiben - 1959 és 1972 között - a NASA
költségvetése 46,8 milliárd dollár volt. (Az egész szövetségi költségvetés
1972-ben 266 milliárd volt. Ugyanezekben az években az amerikaiak kb. 20
milliárd dollárt költöttek alkoholra évente, és további 1 milliárdot 
rágógumira.). Arról is hosszadalmas viták folytak, hogy embert, vagy csak
automatát küldjenek a Holdra. ltt nincs helyünk e viták részletezésére. Az
ember mellett döntöttek. Ezt az időszakot legjobban Kennedy elnök szavai 
jellemzik: 

 ├»5"... valójában nem csak egy ember fog a Holdra menni... hanem egy├»0
 ├»5egész nemzet. Míndannyiunknak dolgoznunk kellett, hogy őt odajuttassuk."├»0


             ├»4Az előkészítő programok├»0

  Az Apollo-11 előtt 18 előkészítő Hold-szonda indult utas nélkül és három
embert is az űrbe juttató program: a Mercury, a Gemini és az Apollók. Az 
embert is szállító sorozatok főleg az űrhajók fejlesztését és kipróbálását
szolgálták. Közülük az utolsó az Apollo-10 már egy teljes kísérlet volt, 
minden lépést végigpróbált, kivéve egyetlen fázist, a Holdra szállást.
  Az utas nélküli kísérletek a  megismerést szolgálták. Meg kellett 
bizonyosodni arról, hogy mit talál az első ember a Holdra lépés alkalmával,
megfelelő-e erre egyáltalán a felszín, vagy az űrhajó, elsűllyed-e a 
portengerben, ahogyan azt néhány tudós pesszimistán megjósolta. Ezek az utas
nélküli programok is már hatalmas fejlődést jelentettek ahhoz képest, amit a
Holdról ezelőtt tudtunk.
  A Ranger sorozat célja a Hold első közelfelvételeinek készítése volt. A 
képek segítségével állapították meg, hogy a Hold felszíne alkalmas a 
leszállásra. A Rangereket azonban sok kudarc kísérte. Kilencből csak három
teljesítette küldetését, és készített kiválló képeket, amíg be nem csapódott 
a Hold felszínébe. Az utolsó felvételek néhány méter felbontásúak voltak.
  Az 5  darab  Lunar Orbiter feladata  a lehető  legjobb  minőségű 
Hold-felvételek készítése volt, amelyek alapján a  térképészek és  a 
geológusok a Hold felületet pontosan felmérhetik, és ennek segítségével az
Apollo űrhajók leszállóhelyeit is kijelölhetik. Ezenkívül a műszereket még a
Hold környezetében levő sugárzások mérésére, gravitációs mérésekre és a 
mikrometeoritok számlálására is felhasználták. A Hold felszínének 99%-át 
fényképezték le. Ezeken a képeken a legjobb felbontás 60 m-től 1 km volt.
  A Surveyor sorozat űreszközei kisméretű kísérleti szerkezetek voltak,
amelyek a sima Holdra szállás technikai problémáinak vizsgálatát szolgálták.
Hét ilyen esetben háromlábú pókszerű szerkezetet indítottak. Közülük hat 
szállt le sikeresen. A Surveyor-1 a Luna-9 után másodiknak fényképezte le a
Hold felszínéről magát a holdfelszínt, előszőr vizsgálva annak fizikai 
szerkezetét, először végzett kémiai vizsgálatokat.

               ï4Az Apollo-prgramï0

  Az egyik  Apollo-űrhajós szerint a  leggyakoribb kérdés  a Földre 
visszaérkezés után a következő volt: "Milyen érzés volt a Holdon lenni?" 
Ez mutatja a programnak a széles közvéleményre gyakorolt igazi hatását. De 
az asztronautáktól ritkán érdeklődtek a tudományos célok felől. Pedig az 
Apollók tudományos eredményei épp olyan fontosak, mint embereinek kalandjai.
Ismertetésük legnagyobb nehézsége, hogy az eredmények nagyon szerteágazóak. 
Amellett, hogy az űrhajósok mintaanyagot gyűjtöttek és saját tudományos 
megfigyeléseket végeztek, több műszeregységet hagytak a Holdon, amelyek még
sokáig működtek.
  A Hold körüli pályán végzett vizsgálatok közül a fényképezés volt a 
leginkább lényegretörő és ennek volt a legközvetlenebb hatása. Sok fénykép 
minősége lényegesen jobb a Lunar Orbiterekénél. Ennek fő oka, hogy a 
fényképezőgépeket ember kezelte, a kameráik a legjobbak voltak és a filmet
földi laborokban hívták elő. Még szintén a Hold körüli pályáról végezték a 
röntgensugár-fluoreszcencia  vizsgálatokat,  melyekkel  a  holdkőzetek 
(összetételére és annak területi változásaira tudtak következtetni. Ezeken 
kívül itt még a Hold igen gyenge mágneses terét is vizsgálták.
  Amikor már a szakemberek megbizonyosodtak a Holdra szállás lehetőségéről,
még a legfontosabb kérdés megválaszolatlan maradt: Hová szálljon le a 
Holdkomp? Az Apollo-11 idejében már kibontakozóban volt a végső érv: 
legfontosabb a biztonságos leszállás. A leszállóhelyet a Holdnak a Föld felé
forduló félgömbjén a hajtóanyag-megtakarítás céljából a Holdegyenlítőhöz 
minél közelebb, sima területen kell megválasztani. Az Apollo-11 sikere után 
a későbbi utak tervezésénél már kevesebbet kellett foglalkozni a leszállás 
biztonságával  törődni,  többet  foglalkozhattak a kitűzött tudományos 
szempontokkal.

├»5Az Apollo utazások legfontosabb adatait az alábbi táblázatban közöljük:├»0


├»3Sorszám   Indulás   Érkezés   Parancsnok   Apollo    Holdkomp├»0
                          ├»3pilóta     pilóta├»0

Apollo-8  1968.12.21. 1968.12.27. F. Borman  J. Lovell   W. Anders
Apollo-10 1969.05.18. 1969.05.26. T. Stafford J. Young    E. Cernan
Apollo-11 1969.07.16. 1969.07.24. N. Armstrong M. Collins   E. Aldrin
Apollo-12 1969.11.24. 1969.11.24. Ch. Conrad  R. Gordon   A. Bean
Apollo-13 1970.04.11. 1970.04.17. J. Lovell  F. Haise    J. Swigert
Apollo-14 1971.01.31. 1971.02.09. A. Shepard  S. Roosa    E. Mitchell
Apollo-15 1971.07.26. 1971.08.07. D. Scott   A. Worden   J. Irwin
Apollo-16 1972.04.16. 1972.04.27. J. Young   T. Mattinghly Ch. Duke
Apollo-17 1972.12.07. 1972.12.19. E. Cernan  R. Evans.   H. Schmitt

  Az űrhajósok  Holdon töltött óráit  természetesen  előre  gondosan 
megtervezték. Az asztronauták elképzelhetetlenül távol voltak a Földtől. A
hangjukat szállító rádióhullámoknak  több mint egy  másodpercre  volt
szükségük, amíg elértek a Földre.
  A felszínen öt fontosabb vizsgálatot végeztek, illetve készítettek elő. 
Az első a szeizmikus mérőberendezések kihelyezése öt leszállóhely közelében.
Ezek több évig működtek rengeteg adatot árasztva. Amíg a Holdról jövő adatok
feldolgozását be nem szüntették 10.000 holdrengést vizsgáltak. Ezek részben
természetes eredetűek (meteor, ár-apály), részben ember által okozottak 
voltak. Segítségükkel következtetéseket tudtak  levonni a Hold  belső 
szerkezetéről.
Hővizsgálatok során lemérték a felszín hőmérsékletét napon (111 Cº) és 
árnyékban (-171 Cº), valamint a Hold belső hőmérsékletére is következtettek
hőáramlás mérések segítségével.
  A felszínen végzett mágneses mérések segítségével rájöttek, hogy a
Holdnak valaha sokkal erősebb mágneses tere volt mint ma.
  Három leszállás során lézertükröket is elhelyeztek a Hold felszínén, 
amelyek segítségével könnyen lehet követni az égitest mozgását.
  Ezeken kívül az Apollo-program során begyűjtöttek és a Földre hoztak 
381,69 kg kőzetmintát. Ennek csipetnyi darabjait már a földi laboratóriumok
vizsgálták  meg  többféle  szempontból  különféle  módszerekkel.  Az 
Apollo-program során tehette először lábát más égitestre 12 földi ember. Ez
és a mérhetetlen tudományos eredmény búsásan visszafizette az Egyesült 
Államoknak a 40 milliárd ráfordítást.

                               ├»3Gyenizse Péter├»0

           ├»3A Holdkutatás jelene és jövője├»0

  Majdnem 20 év telt el (a Luna-24, 1976-ban járt a Holdon) azóta hogy, 
utoljára indult űrszonda a Holdhoz. 1990-ben már történt kísérlet a 
holdkutatás újboli megindítására, a japán Hagoromo űrszonda két hónapot 
töltött Hold körüli pályán és fontos méréseket  végzett a Hold-Föld 
rendszerről. 1990 és 1992 decemberében pedig a Galileo űrszonda készített 
felvételeket a Hold tőlünk nem vagy kevésbé látható poláris vidékeiről.
  A kimaradt 20 év miatt az "agyonvizsgált" Hold kevésbé van feltérképezve,
Mint a "Magellán" űrszonda által feltérképezett Vénusz. Nem voltak átfogó 
részletes térképeink az égitest egészéről, mindaddig míg 1994. január 25-én 
el nem indult a "Clementine" űrszonda. A szonda 1994. február 21. és 1994. 
május 3. között a Holdról mintegy másfél millió felvételt készített. A 
kutatás hangsúlya a lézeres magasságmérésen valamint a topografikus és 
multispektrális térképezésen volt.
  Utóbbi azt jelenti, hogy a Holdról nem egy hanem 11 - különböző 
hullámhosszakon készült - globális térkép áll majd rendelkezésünkre az
ezredfordulóra. A feldolgozás ugyanis 6-7 évbe fog kerülni, lehetővé téve az
egyes területek ásványi, geokémiai és földtani összetételének meghatározását
és ezáltal lehetővé válik a későbbi gazdasági hasznosítás. A Hold ugyanis 
gazdag olyan ásványokban és fémekben, amely a Föld kémiai aktivitása miatt 
nálunk nem létezik vagy kis mennyiségben áll rendelkezésünkre.
  Az évezred előtt az amerikaiak, a japánok és az oroszok akarnak egy-egy 
űreszközt a Hold térségébe küldeni. Elsősorban a kevéssé kutatott poláris 
övezeteket akarják felderíteni ahol feltételezik, hogy vízjég található a 
felszín közelében.
  2005-re tervezik az ember visszatérését a Holdra és ez által kezdődne a
Hold meghódítása. Az ESA, a NASA és az oroszok együttműködésével 2008-ra 
holdbázist kívánnak létrehozni a Hold túlsó oldalán. A bázis létrehozásához 
mindössze négy, a működtetéséhez pedig évente egy űrrepülőgép indítására 
lenne szükség. A bázison lévő űrhajósok életfenntartásához szükséges vizet 
és oxigént, a holdkőzetekből vonnák ki és algák segítségével a kilélegzett 
szén-dioxidból nyernék vissza. Később a bázis önfenntartóvá válna. A bázis 
továbbfejlődéséhez szükséges nyersanyagokat és fémeket a holdkőzetből, 
napkohók által munkálnák meg. Az űrrepülőgépek évente egyszer holdkörüli 
pályára  állnának  és új  típusú holdkompok segítségével cserélnék a 
személyzetet és szállítanák el a Holdon készült termékeket. A holdbázison 
levő személyzet, napenergiával működő holdautókkal járnák be az égitest 
felszínét és geológiai kutatásokat végeznének. A holdbázis kétségkívül 
legigéretesebb kutatási iránya csillagvizsgálók telepítése a Holdra. A holdi
vizuális és rádiócsillagászat, tudományos áttörést jelentene. A légkör 
nélküli Holdon napi 24 órán keresztül lehet észlelni, az égitestek követése,
a lassú tengelyforgás miatt könnyebbé válik és hosszú expozíciós időket tesz
lehetővé (ez a HST-nél nem valósítható meg). A földinél 6-szor kisebb 
gravitáció miatt minden eddiginél nagyobb távcsövek építhetők, mozgásuk és 
szerkezetük pedig egyszerűbbé válik. A holdbázis létrehozása kétségkívül 
költséges vállalkozás,  amely tudományos eredményeken kívül  gazdasági 
haszonnal is járhat. Elsősorban a ritka fémek és nyersanyagok kitermelése, 
feldolgozása valamint interferon és kristályok termelése és a Földre 
visszajuttatása révén. De lehetővé válhat később geoszinkron műholdak 
pályára állítása a Holdról, ami 15-20-szor kevesebbe kerülne mint a Földről,
és a szerkezeti anyagok is könnyebbé válnak. Van egy másik nem túl 
bizalomgerjesztő javaslat is, miszerint a Holdra szállítanák a földi erősen
sugárzó, hosszú bomlási idővel rendelkező atomenergetikai hulladékot. Ez 
kétségtelenül jobb megoldás mintha a földi atomtemetőkbe vagy az óceánok 
mélyére sűlyesztenénk és ezáltal fertőznénk a Földet.
  A jövő holdkutatása már a holdbázisokról fog majd folyni és kétségkívül
rengeteg tapasztalatot fog nyújtani a Naprendszer és a világűrkutatás 
jövőbeni lehetőségeinek és problémáinak felderítésében.

                               ├»3Hoffmann János├»0

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.