Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

├»3┌─┐            ▀   ▄  ▀            ▀  ▄ ▀ ▀Ý├»0
├»3│  ▄─┐ ▄─┐ ▄─┐ ┬─▄ ┌ ▄ ▄ ▄ ▄─┐ █─┐ ▄  █▀█  ┬─▄─▄ ▄─┐ ▄─┐ ▄ ┌─█ ▄ ┌─▄ ┬─▄├»0
├»3│─▄ █  █─┘ █─┘ │ █ │ █ █ █ █  █ │ █  █ █  │ █ █ █─┘ █  █ │ █ █ ┌─█ │ █├»0
├»3└─▀ ▀  ▀─┘ ▀─┘ ┴ ▀ └─▀─▀ ▀ ▀─┘ ▀ ┴ ▀  ▀▀▀  ┴ ▀ ▀ ▀─┘ ▀  ▀ └─▀ ▀ └─▀ ┴ ▀├»0

         ├»4100 éves a greenwichi 0 meridián (1984)├»0
              ├»5(1996-ban 112 éves)├»0

  Az egyes országok pontosidő-szolgálata a greenwichi atomórával megadott
pontosidőjelzéshez igazodik. Greenwichtól számítják a tengeri tájékozódáshoz
szükséges  hosszúsági  fokokat.  A  hajózás és a térképészet részére 
nélkülözhetetlen kiindulási meridiánt 1884-ben fogadták el nemzetközileg, s 
azóta a mi térképeink is a greenwichi délkörhöz igazodnak.

  Londontól kirándulóhajóval alig egy órányira van a Greenwich nevű 
kisváros. Legfőbb nevezetessége a régi Obszervatórium és a Tengerészeti 
Múzeum. Mindkét intézmény a tudomány- és a technikatörténet hallatlanul 
gazdag és érdekes gyűjteménye. Az Obszervatórium udvarán acélszalag jelzi a
0 meridiánt, nyugodtan átléphetjük, s ezzel a keleti félgömbről a nyugatira
jutottunk anélkül, hogy bármit észrevettünk volna. Ez az igazi absztrakció. 
De pillantsunk a greenwichi csillagvizsgáló múltjába!

               ├»4Az "ősműszerek"├»0

  A tájékozódáshoz szükséges földrajzi szélességet az Egyenlítőtől (0º 
szélesség) mérték, a Sark 90º. A delelő Nap zenittávolságának, a Sarkcsillag 
magasságának mérésével a szélességet már régen is tűrhető pontossággal 
tudták mérni. Jákob botja, asztrolábium, gnómon és hasonló eszközök után 
Johan Hadley (1682-1724) angol műszerkészítő találta fel a tükörkvadránst 
1730-ban.  A  később  kidolgozott  tükörszextánssal  már  a  pontos 
szélességmeghatározás is lehetővé vált.
  Sokkal nehezebben oldották meg a hosszúságmeghatározást. Az irány és 
sebesség mérésével, az utazás időtartamának ismeretében némileg meg tudták 
állapítani  a  tartózkodás  helyét,  de  a  sok  zavaró  körülmény 
(szélirányváltozás, áramlatok) miatt akár hetekig is  bolyonghattak a 
tengeren, mire partot értek.
  Galileo Galilei (1564-1642) olasz fizikus és csillagász a Jupiter 
holdjainak megfigyelését ajánlotta, mert - mondta - a négy jól látható 
jupiterhold eltűnése a bolygó mögött mindenünnen azonos pillanatban látható.
Ha tehát kiszámítják előre a holdak eltűnésének pillanatát, mondjuk, Livorno
kikötőjére, akkor a táblázatban foglalt adatok és a helyi megfigyelés 
alapján az időkülönbség a kérdéses hely és Livorno helyi ideje között kiadja 
a hosszúságot (24 óra 360 fok, egy óra különbség tehát 15 fok). A számítást 
azonban zavarja a fény sebessége (ezt Galilei még nem tudta megmérni) és a 
szükséges táblázatok hiánya, eltekintve attól, hogy hajón a gyenge távcsővel 
a mérés sem egyszerű. Egyébként a módszert később pontosan kidolgozták, s 
még a második világháborús távolfelderítő és  távolsági  bombázógépek 
navigátorai is  a jupiterholdak táblázatait vitték magukal és ezeket 
használták,  amikor  ellenséges  terület  fölött  teljes  rádiócsendet 
parancsoltak nekik, s így nem volt mód a rádiós navigálásra.
  Egy francia utazó II. Károly angol királyt a XVII. században azzal 
kereste fel, hogy megtalálta a precíziós hosszúságmeghatározás titkát. Ki 
kell számítani - mondta - a Nap, Hold és a  bolygók  helyzetét az 
állócsillagokhoz  képest. A  tengeren végzett megfigyelés és az előre 
elkészített táblázatok adatai alapján az időkülönbség, illetve a földrajzi 
hosszúság meghatározható. Kiinduló hosszúsági körnek a londonit ajánlotta. A
király - a szakértők meghallgatása után - 1675. június 22-én elrendelte a
tengerészeti obszervatórium létesítését. Megbízta Sir Christopher Wren-t 
(a  londoni  Szt. Pál  katedrális  építőjét)  az új  csillagvizsgáló 
megépítésével, s annak helyéül a greenwichi királyi parkot jelölte meg.

            ├»4A királyi csillagvizsgáló├»0

  Wren a park egyik dombján levő régi erődítmény  megmaradt  falai 
felhasználásával  "szerény   pompával"   felépítette   a  "királyi 
csillagvizsgálót". Annak irányítását és anyagi ellátását az Admiralitásra 
bízták, vezetőjévé pedig John Flamsteed-et (1646-1719) nevezték ki, mint 
"királyi csillagászt". (Flamsteed eredetileg nem csillagásznak, hanem papnak 
készült.  Derbyben  született,  műkedvelésből  kesdett  asztronómiával 
foglalkozni, s a királyt - a francia utazó említett látogatása után - 
ő győzte meg a csillagvizsgáló létesítésének szökségességéről.)
  Flamsteed legfontosabb feladatául a holdtáblázatok elkészítését jelölték 
meg, tehát azt, hogy méréssorozatokkal határozza meg: a Hold milyen 
időpontokban hány fokra, percre stb. van a Naptól, illetve  bizonyos 
állócsillagoktól. Optikai műszerek ekkor már voltak ugyan, de pontosabbnak 
tartották a nagyméretű,  optika  nélküli mérőeszközöket.  Az  intézet 
műszereinek nagy részét Flamsteed tervezte, s amit  nem  ő készített 
személyesen, azt Thomas Tompion-nak (1639-1713), a kor egyik leghíresebb 
órásának műhelyében készítették. Tompion készítette a nagy pontosságú 
ingaórákat is, ezeknek az ingái két másodperc alatt végeztek egy lengést.
(Azért készítette Tompion lassú járatúra az órák gátlóművét, hogy a levegő 
ellenállása az inga mozgását lehetőleg ne befolyásolja.) Flamsteed eredeti 
műszerei közül nem sok maradt meg, egyet a kensingstoni múzeumban, egyet 
magángyűjteményben őríznek.
  Tompion készített egy közel három méter sugarú szextánst. Ezt 1689-ig 
használták, s mintegy 20 000 mérést végeztek vele. Abraham Sharp - ugyancsak
királyi csillagász - nagy, falra rögzíthető óriás-szextánst szerelt fel, s
azzal 2800, szabad szemmel látható csillag pozícióját határozta meg. Az ő 
holdtáblázatait  sokáig  a  legjobbnak tartották, s azokat Newton is 
felhasználta a holdmozgások elemzésekor.
  Flamsteed  adatait utóda, Edmond Halley (1656-1743) tette közzé. A
kinyomtatott füzetből Flamsteed özvegye 97 oldalt kitépett, és ezekből 
állították össze később a Historia Coelestis című kis kiadványt, amit 
Flamsteed postumus műveként jelentettek meg.
  Flamsteed utódai közül James Bradley (1693-1762) szorgos kutatások után
az aberráció felfedezésével műszeres bizonyítékát adta a Föld Nap körüli 
keringésének. Apró, de jellemző kis történet szól róla. Egy alkalommal a 
királynő meglátogatta az obszervatóriumot, és sok egyéb közt azt is 
megkérdezte, mennyi  Bradley  fizetése. A  királynő  elámult,  amikor 
meghallotta, milyen keveset fizet az Admiralitás a tudósnak. Bradley azonban
azzal nyugtatta meg, hogy ha akirályi csillagász nagyobb jövedelmet élvezne,
sokan törnék magukat az állás után olyanok is, akiket nem a tudományos minka
lelkesítene, hanem a pénz. Nem bizonyos, hogy a történet igaz, de az 
elgondolásában van valami...

              ├»4Sokoldalú tevékenység├»0

  Greenwich  történetéhez tartozik az is, hogy az első ekvatoriális 
szerelésű (vagyis a Föld tengelyével párhuzamos tengely körül forgó) lencsés
távcsövet Jesse Ramsden (1735-1800) világhírű műszerész készítette (e távcső
ma Kensingtonban, a  Tudománytörténeti  Múzeumban van), továbbá, hogy 
kosárgömb leejtésével 1833 óta jelzik a pontos időt, s a tengerészek számára
oly fontos Nautical Almanach (Tengerészeti Almanach) 1831 óta jelenik meg.
  A hosszúságmeghatározás a térképészeknek is nagy gondjuk volt, ahány 
ország, annyi 0 meridiánt használt.  Volt párizsi, nürnbergi, bonni, 
pétervári - magyar  is  volt,  nem  is  egy:  budai,  nagyszombati, 
marosvásárhelyi. Mikoviny Sámuel (1700-1750) országfelmérésekor a pozsonyi
vár egyik tornyán áthaladó hosszúsági kört vette 0 meridiánnak. Az európai 
országok térképezésekor ma általában a greenwichit veszik kiindulásul. A 
régi Osztrák-Magyar Monarchia világhírű térképeinek 0 meridiánja viszont a
Kanári-szigetekhez tartozó Ferro (ma: Hierro) szigetén áthaladó hosszúsági 
kör volt.
  A XIX. század  közepén több nagy távcsöves műszert - úgynevezett 
passzázscsövet - kapott a greenwichi intézet a Nap és a csillagok delelési 
időpontjainak a megállapítására. A második világháború végéig 650 000 mérési
adatot jegyeztek fel a Nap, a Hold és a bolygók mozgásának megfigyelése 
során. A pontos időt 1852 óta távíró jelzi, s 1865-től a vasútforgalom 
számára óránként jelzik a "greenwichi pontos időt". A múlt század hatvanas 
éveinek végétől tudományos csillagászati alapkutatásokat is végeznek, és 
asztrofizikai, meterológiai megfigyeléseket is folytatnak, 1873 óta pedig a 
napfoltok és a mágneses jelenségek összefüggéseit is jegyzik.

               ├»4Újabban múzeum├»0

  A második világháború alatt az obszervatórium megsérült, számos műszert 
javítani kellett. A közelben húzódó villamos vezetékek, a nagyváros fényei, 
a nehéz járművek okozta talajrezgés gátolták a pontos munkát, azért Sussex 
világos ege alatt Herstmonceux-ban, egy régi várkastélyban szerelték fel az 
új csillagvizsgálót. A greenwichi kupolákat is rendbehozták, és megkezdődött
az e gész intézmény múzeummá szervezése. A navigáció történetében oly nagy 
szerepet játszó Harrison kronométereket hosszan tartó, szakszerű munkával 
restaurálták, s azok a Tengerészeti Múzeumban ma is működés  közben 
tanulmányozhatók. A  csillagászati múzeummá  lett intézmény  parkjában 
láthatjuk Herschel óriástávcsövének megmaradt részeit, számos csillagászati 
műszer eredeti helyén maradt. Láthatók Graham és Tompion órái, könyvek, 
lencse- és tükörcsiszoló gépek, szerszámok, észlelési jegyzőkönyvek...
  A teljes restaurálást 1975-ben az intézet alapításának háromszázadik 
évfordulójára fejezték be.  Naponta  sok  százan látogatják ezeket a 
gyűjteményeket, megtekintésük életre szóló élmény.

     ├»5(Forrás: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1984., 28-33. old.)├»0

                              ├»3Dr. Horváth Árpád├»0

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.