Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

           ├»3┌─▄    ▄ ▄ ▀Ý     ▀Ý├»0
           ├»3├─█  ▄ ┬ ▄ █ ┌─▄ ┌─▄ ▄─┐ ▄─┐ █├»0
           ├»3│ █  █ │ █ █ ┌─█ │ █ █  █ │ █├»0 
           ├»3┘ ▀  ▀▀ž ▀ ▀ └─▀ └─█ ▀  ▀─┘ ▀ ▀ ▀ ▀├»0
                     ├»3─▀├»0

               ├»5(Gondolatok a Világról)├»0

  ├»4"Fontos tudni, hogy végtelen sok világ van, s közülük némelyek hasonlók├»0 
  ├»4ehhez a mi világunkhoz, mások nem hasonlóak."├»0
                                  ï3Epikuroszï0

    ├»4"... nincs mértéke, se vége, akárhol is állsz, a világnak."├»0
                                  ï3Lucretiusï0

         ├»4"Látod mely rövid mulandó ez világ.├»0
           ├»4Elmúlik higyjed mind szinte az virág,├»0
            ├»4Mert nincsen benne állandóság,├»0
              ├»4Folyása néki állhatatlanság."├»0
                                  ï3Horatiusï0

          ├»4"A világot kerek lámpásnak képzelem,├»0
           ├»4égő kanócának a napot az egen,├»0
           ├»4mi járkálunk benne, ámulunk, bámulunk,├»0
           ├»4s tűnődünk magunkon, apró árnyképeken."├»0
                                ├»3Omar Khajjám├»0

 ├»4"... a világegyetem végtelen, s ennélfogva nincs sem középpontja, sem├»0 
  ├»4kerülete..."├»0
                               ï3Giordano Brunoï0

 ├»4"... nincsen a világegyetemben semmi míveletlen, terméktelen, halott,├»0
  ├»4nincs káosz, nincs zavar, csak látszólag, körülbelül úgy, mint egy├»0 
  ├»4távolból szemlélt halastóban, amelyben csak zavaros mozgást látnánk,├»0 
  ├»4és úgyszólván a halak sürgését-forgását, anélkül hogy magukat a├»0 
  ├»4halakat megkülönböztethetnők."├»0

 ├»4"... a világegyetemben uralkodó tökéletes rend folytán minden a lehető├»0 
  ï4legjobban van berendezve..."ï0
                                   ï3Leibnizï0

 ├»4"A világegyetem, minden létező hatalmas foglalata, sehol másból nem├»0 
  ├»4áll, mint anyagból és mozgásból."├»0
                                   ï3Holbachï0

 ├»4"A filozófia meg van írva abban a hatalmas könyvben, amely állandóan├»0 
  ├»4nyitva áll szemünk előtt (a világegyetemre gondolok), de nem érthetjük├»0
  ├»4meg, ha előbb nem tanuljuk megérteni a nyelvet, ismerni a betűket,├»0
  ├»4amelyekkel íródott. Ez a könyv a matematika nyelvén íródott..."├»0
                                   ï3Galileiï0

 ├»4"A természet titkai rejtve vannak előttünk; jóllehet állandóan alkot,├»0
  ├»4nem látjuk mindig az eredményt; csak idővel s koronként ismerjük meg,├»0 
  ├»4s bár a természet mindig egyforma, mi sem ismerjük mindig egyformán.├»0 
  ├»4Egyre többet tapasztalhatunk, mert elménk egyre fejlődik..."├»0
                                   ï3Pascalï0

 ├»4"Egyetlen  fűszál sem  nőhet  anélkül, hogy úgyszólván az egész├»0 
  ├»4természettel ne volna összhangban."├»0
                                 ï3Fontenelleï0

 ├»4"Az ember az első, de nem az egyetlen teremtménye a Földnek; uralkodik├»0 
  ├»4a világon, de nem ő a Világegyetem. Ily módon a Természet elemei├»0 
  ├»4gyakran szemben állnak vele, ezért harcol ellenük."├»0
                                   ï3Herderï0

   ├»5(Felhasznált irodalom: Bölcsességek Könyve, Gondolat, Bp., 1982.)├»0

                                    ï3ALEXï0

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.