Dimenzió #01

Itt és most (Értekezés a térről és időről)

(fizika)

               ''Távolság és utazás
               ==================

  Hogyan képzeljük el  a csillagközi távolságokat?  Napjainkban  már 
eltekinthetünk az alfa Centaurira induló képzeletbeli vonattól. Mindenki 
tudja már, hogy hány nap szükséges a harminc földátmérőnyire lévő Holdra
való repüléshez. A Pioneer-10, amely 1972 márciusában startolt a Jupiterre,
1980-ban ér el az Uránuszig. 1 pc távolságot pedig 80 000 év alatt tesz majd
meg...                                  (1)

  Érthető ugyanakkor, hogy a  gigantikus  csillagászati  távolságokat
kilométerekben kifejezni legalábbis nehézkes. Valamivel jobb ennél még a
csillagászati  egység  (CsE)  is. A sztellárasztronómiában elfogadott 
távolságegység a parsec (pc) - az elnevezés két szó összevonásából ered: 
parallaxis és secundum. A pc távolságra van az a csillag, amelynek
parallaxisa 1 szögmásodperc. A parallaxisból a parsecben kifejezett távolság
igen egyszerűen kiszámítható:
r = 1/ă (pi) pc. A meghatározásból következik, hogy 1 pc = 206 265 CsE.
Egy  kiloparsec (kpc) egyenlő 1000 pc. A fényévet kizárólag  csak a
népszerűsítő irodalomban használják. 1 pc = 3,259 fényév = 3,08*10+18E cm. A
legközelebbi csillag az alfa Centauri 1,32 pc távolságra van, és parallaxisa
0,752".                                 (2)

  Hogyan közelíthet meg az ember egy olyan csillagot, ahonnan a fénysugár
is csak ezer év alatt érkezik el hozzánk? Hiszen egy ilyen út oda-vissza még
a fény sebességével haladó gépen is kétezer évig tartana. Sok emberöltőnek
kellene váltania egymást az ilyen út megtételéig.
  A relativitás elmélete szerint azonban, mint minden méréssel kapcsolatos
fizikai mennyiség, az idő is relatív. Ez a relativitás kimutatható módon 
akkor jelentkezik, ha két rendszer egymáshoz viszonyított egyenesvonalú 
sebessége megközelíti a fény terjedési sebességét. A mai rakétákkal még a 
10 km/mp érték körül tartunk. Ezt kellene felfokozni másodpercenként közel 
300 000 kilométerre. Ilyen űrhajóban más lenne az idő folyása, számára 
megrövidülne a távolság, és kiszámítható, hogy elméletileg akár 10 év alatt
is megtehető egy hasonló út. A 10 év azonban csak a rakétákban ülők számára
10 év, az itthon maradt földiek között ezalatt több mint 2000 év telik el.
  Nem  nehéz  kiszámítani,  hogy  egyetlen  kilogrammos  tömeg közel
fénysebességre való gyorsításához kétmilliárd kilogramm tiszta alkoholértéke
szükséges. Ha ez az egy kilogrammos kis űrhajó élőlényt is vinne, a 
felgyorsítás ideje közel egy évig tartana. Induláskor tehát magával kellene 
vinnie az ehhez szükséges üzemanyagot is. Ez pedig már egymaga kétmilliárd
kg alkohol vagy vele egyenértékű más üzemanyag. Öt-hat év alatt ez a rakéta
egy kilogrammos hasznos teherrel elérné az 1000 fényévre lévő csillagot, s a
közelében fénysebességgel száguldana el. Ha le akarna szállni a csillagon, 
sebességének lefékezése ugyanennyi energiát igényelne, mint felgyorsítása 
igényelt. A visszainduláshoz ismét annyi és a Földre való leszállásoz ismét
ugyanannyi energiára lenne szüksége. Az induló rakétának tehát mint hasznos
terhet annyi  üzemanyagot kellene magával vinnie, amennyi sokszorosan 
meghaladja a Föld jelenlegi egész energiakészletét; és az esetben is még
mindig csak egyetlen kilogramm térhetne vissza. Nem sokat segít a problémán
az, ha  a  közönséges  üzemanyag  helyett a  milliószoros  hatásfokú
atomenergiával számolunk.                        (3)


(1)  Jurij Nyikolajevics Jefremov: A világmindenség mélységeiben 
    (Gondolat, Bp, 1978.) 23. o.

(2)  Jurij Nyikolajevics Jefremov: A világmindenség mélységeiben
    (Gondolat, Bp, 1978.) 21. o.

(3)  Kulin György-Róka Gedeon: A világegyetem
    (Gondolat, Bp. 1965.) 139-140. o.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.