Dimenzió #01

Itt és most (Értekezés a térről és időről)

(fizika)

              ''A tér egyre tágul...
              ====================

  Az anyag - a világban létező összes jelenségek, objektumok és rendszerek
végtelen sokasága. Az  anyag olyan teljesen konkrét formák  végtelen 
mennyiségében létezik, amelyek mindegyikének megvan a maga struktúrája,
megvannak a maga különféle tulajdonságai, amely formák a maguk módján
kölcsönös összefüggésben vannak, és  reagálnak más formákkal, amelyek
beletartoznak valami általánosabba - és így tovább - a végtelenségig.  (1)

  Az anyag - mutatott rá Lenin - filozófiai kategória, mely az érzeteinkben
feltáruló,  érzeteinkkel  lemásolt,  lefényképezett,  visszatükrözött,
érzeteinktől függetlenül létező objektív valóság megjelölésére szolgál. (2)

  Felvetődik a kérdés, hogy ha lenne egy újabb, negyedik térdimenzió, akkor
az miért nem látszik? P. Ehrenfest vizsgálta meg először ezt a kérdést. Öt
az érdekelte, hogy miért pont három térdimenzió van, miért nem lehet több
vagy kevesebb? A munkája során tisztázódott, hogy csak három térdimenzió
esetén lehet stabil az anyagi világ, mind a makro-, mind a mikrovilágban.
Igy ha létezik is negyedik (vagy több) térdimenzió, arról nem veszünk 
tudomást. Csak különleges körülmények esetén  alakulhatnak  ki  olyan 
természeti  jelenségek, ahol a plusz térdimenzió  hatása  megjelenik.
[Az elméleti fizikában több olyan modell is van, amely az ún. nagy 
egyesítést (a gravitációs és elektromágneses kölcsönhatás egységes keretbe
foglalását) több mint három térdimenzió feltételezésével próbálja megoldani.
A gömbvillámmal kapcsolatos feltételezésnek az is nagy elméleti jelentőséget
ad, hogy amennyiben beigazolódik, segíthet eldönteni, hogy a modellek közül
melyik az igazi.]
Számunkra szokatlan következményei lennének egy újabb térdimenziónak, s ezt
egy egyszerű példával lehetne illusztrálni. Képzeljük  el,  hogy két
térdimenziós, síkban élő megfigyelők vagyunk. Egy zárt helyiség ilyenkor pl.
egy síkon lévő téglalap. Ebben a lapos világban csak úgy lehet ebbe a 
helyiségbe valamit betenni, ha az a "falon"  keresztülmegy. Ha  egy 
háromdimenziós térben élő megfigyelő helyez el egy tárgyat  a lapos
"szobában", ezt úgy is megteheti, hogy átnyúlik a "fal" felett, ami a lapos
lény számára igencsak bizarr dolog.
  Egy újabb, negyedik térdimenzió bevezetése után már nem jelent problémát
akármilyen tárgyat elhelyezni a látszólag zárt, háromdimenziós helyiségben,
bár az úgy tűnik az ott élő megfigyelőnek, mintha hirtelen a megmaradási
törvények megsértésével "megjelent" volna ott valami.          (3)


(1)  A világ körülöttünk - Beszélgetések a világról és törvényeiről
    (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1978.) 237. o.

(2)  Lenin Összes Művei, 18. k. (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1964.) 116. o.

(3)  Egely György: A titokzatos gömbvillám
    (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1988.) 134-135. o. 

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.