Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

               2.4 ASZTROFIZIKA

  Az asztrofizika az égitestek fizikai tulajdonságaival, a bennük végbemenő
folyamatokkal  foglalkozik.  Az  asztrofizika  tárgykörébe  tartozik a
fotometria,   spektroszkópia,  magnetohidrodinamika,  energiatermelés,
energiatranszport kozmogónia (égitestek kialakulása és fejlődése).

  A vizsgálati módszerek szemléltetésére alkalmas a CLEA című program.

              20a. ábra  20b. ábra

        20a-b. ábra: Jellemző képek a CLEA programból


  A program WINDOWS-on fut, segítségével tanulmányozható a spektroszkópia
gyakorlata, az energiaáramlás a Napban, fotometriai és rádióteleszkópos
mérések végezhetők, - szimulálhatók -, a "mért" eredmények kiértékelhetők.


              21a. ábra  21b. ábra

        21a-b. ábra: A mérési "eredmények" kiértékelése

  A csillagok fejlődése tanulmányozható a StarClock című programmal. A
képernyőn a Hertzsprung-Russell diagram főágán levő csillagok jelennek meg
tömegük szerint sorbarendezve (naptömeg egységekben). A program egyidejűleg
mutatja  be  az összes megjelenített csillag fejlődésének menetét. A
csillagokban éppen zajló energiatermelési folyamatot is szemlélteti a
program.

  A H-R Calc for Windows című program a csillagok átmérője alapján a
felszíni hőmérsékletet és a relatív fényességet határozza meg. A program
futása közben a képernyőn látjuk a Hertzsprung-Russell diagramot, a Nap és a
vizsgált  csillag méretének összehasonlító ábráját, a csillag relatív
fényességét (a Naphoz viszonyítva) és a csillag felszíni hőmérsékletét. A H-
R diagram tetszőleges pontjába helyezhetjük le csillagunkat, a program
megmutatja  ennek alapján, hogy a vizsgált csillag mekkora a Naphoz
viszonyítva,  mekkora  a felszíni hőmérséklete, fényessége, és milyen
színképosztályba sorolható. A felszíni hőmérséklet és a relatív fényesség
változtatása esetén a program elhelyezi a csillagot a H-R diagramon. Létező
csillagok  adatait  is  tartalmazza  a  program, melyeket kiválasztva
összehasonlíthatunk a Nap méretével.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2018
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező