Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

            1. AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁM

  Az életünk szinte bármelyik pillanatában találkozhatunk elektromos és
mágneses  hatásokkal,  vagy  azok  következményeivel. Ha az egymással
összekapcsolódott elektromos és mágneses erők a térben és az időben
terjednek elektromágneses hullámokról beszélünk.

  James  Maxwell  1865-ben  következtetett létezésükre és az általuk
felállított  egyenletek  segítségével Heinrich Hertz fedezte fel őket
1887-ben.


   1.1. Az elektromágneses hullám sajátosságai

  (1) Transzverzális hullám azaz, az elektromos térerősség /E/ és a
mágneses indukció /B/ merőlegesek a terjedés irányára.

  (2) Az E és B merőlegesek egymásra és azonos fázisúak ez azt jelenti,
hogy E és B csomópontjai és duzzadó helyei egy helyen vannak. (1 sz. ábra)

       
1. sz. ábra (3) Az elektromágneses hullám terjedési sebessége, v ÷ 2.99 * 10^8 m/s a fény terjedési sebessége. Maxwell következtetése: a fény is elektromágneses hullám és így az optikát az elektrodinamika részévé tette. Az elektromágneses hullámok hullámhossza folytonos tartományt ölel fel, ez az elektromágneses spektrum (2 sz. ábra) A rádióhullámok alkotják a folytonos hullámhossz tartomány felső részét, a gamma sugarak az alsót. Valószínűleg nem létezik a lehetséges hullámhossznak ill. frekvenciának felső vagy alsó határa. A különböző hullámhossz tartományokra való beosztás mint rádióhullámok, radarhullámok, fény stb.- meglehetősen önkényes. Az ember körülbelül a 400 nm és 700 nm hullámhosszak közötti nagyon szűk tartományt képes érzékelni, ez az optikai színkép tartományba eső látható fény. Igen jelentős és kiemelkedő eredménye a fizikának az a tudományos megállapítása amely szerint ezek a különféle módon keletkező és különböző módon észlelhető láthatatlan és látható sugárzások lényegében rezgési energiák és csak a hullámhosszúságokban különböznek egymástól. Az elektromágneses hullám ────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────── Név │Frekvencia tartomány│ Eredetük forrása ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── │ │ │ 50 Hz │váltóáramú áramkörök gyenge sugárzása ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── rádió, radar, TV│ 10^4 - 10^10 Hz │ elektromos rezgőkörök ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── mikrohullámok │ 10^9 - 10^12 Hz │ speciális elektroncsövek rezgései ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── IR sugarak │ 10^11 - 4*10^14 Hz │atomok és molekulák külső elektronjai ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── látható fény │4*10^14 - 8*10^14 Hz│ atomok külső elektronjai ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── UV sugarak │ 8*10^14 - 10^17 Hz │ atomok külső elektronjai ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── │ │ atomok belső elektronjai röntgen sugarak │ 10^15 - 10^20 Hz │ nagyenergiájú szabad elektronok │ │ hirtelen lefékezése ────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────── │ │ atommagok, gyorsítók nagyenergiájú gamma sugarak │ 10^19 - 10^24 Hz │ részecskéinek lefékezése ────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────── A látható fényről még meg kell említeni, hogy nem mindig teljesen fehér még ha mi annak is látjuk. Így például a napfény színe erősen függ az évszaktól, a légköri viszonyoktól és az időponttól. Amennyiben a nap igen magasan áll, akkor a fény fehérnek látszik ugyan, de a valóságban egy kissé kékes. Napfelkelténél és naplementénél a fénynek sárgástól vörösig terjedő színezete van. Izzólámpák és fotólámpák ugyancsak sárgásvöröses fényt árasztanak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező