Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

          Kereszturi Ákos és Tepliczky István:

        CSILLAGÁSZATI TANKÖNYV KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK

           (Magyar Csillagászati Egyesület)

           (Forrás: ABCD CD-ROM III/1. 1996.)
          Égi mozgások
           A nappali égbolt
           Az éjszakai égbolt
           A Föld tengelyforgása
           A Föld keringése és az évszakok
           Holdfázisok, fogyatkozások és az árapály

          A Naprendszer
           A Naprendszert alkotó égitestek csoportjai
           Nap: Csillag
           Nagybolygók
           Holdak
           Kisbolygók
           Üstökösök
           Bolygóközi (interplanetáris) anyag
           A bolygók felosztása
           Merkúr
           Vénusz
           Hold
           Mars
           Kisbolygók
           Jupiter
           Szaturnusz
           Uránusz
           Neptunusz
           Plútó-Charon
           Üstökösök
           Üstökösfelhők a Naprendszer külterületén
           Bolygóközi anyag

          A csillagok élete
           Energiatermelés a csillagokban
           Energiatranszport
           Csillagok a fősorozaton
           A csillagok fejlődése a fősorozat után
           Planetáris ködök
           Fehér törpék
           Szupernóvák
           Neutroncsillagok
           Fekete lyukak
           Csillagunk a Nap
            A Nap felépítése
            A Nap légkörének jelenségei
            A Nap helye a csillagok között
           A Tejútrendszer
           A csillagok életkora és a populációk
           Csillaghalmazok
            A galaxisok típusai
            A Lokális Halmaz
            Szuperhalmazok
            Láthatatlan tömeg

          A Világegyetem keletkezése
           Az ősrobbanás bizonyítékai
           A felfúvódó Világegyetem
           Egyesített kölcsönhatások
           Párkeltés
           A galaxisok keletkezése
           A Tejútrendszer keletkezése
           A csillagok keletkezése
           Az elemek keletkezése
           A Naprendszer keletkezése
           A Világegyetem jövője

          Módszertani segédletek
           A Világegyetem arányai
           A mikrokozmosz és az atomok arányai
           A Föld-Hold rendszer arányai
           A Nap-Föld rendszer arányai
           A Nap és a csillagok aránya
           A Tejútrendszer arányai
           A Lokális Halmaz arányai
           A szuperhalmazok arányai
           A gravitáció mindenek felett
           Csillagászat, valamint részecskefizika
           Más világok
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező