Dimenzió #19

Gyermekszemlélet

(művészettörténet-neveléstörténet)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

                 KÉPJEGYZÉK

     Belső borító - XV. sz-i alkimista kézirat illusztrációja
         In: Frenzel, Rose - Maries: Játék közben

 1. Feketére festett terrakottából készült szoptatóedény, In: Ling, Roger:
   A klasszikus görög világ

 2. Anya és gyermeke, Szótadész külixének belseje, i. e. V. sz. közepe
   körül In: Zinserling, Verena: A nő a klasszikus ókorban

 3. Gyermekjáték: terrakotta baba, mozgatható karral, In: Ling, Roger: A
   klasszikus görög világ

 4. Két asszony a gyermekkel (részlet), az Akhilleusz-festő fehéralapos
   léküthosza, az attikai Pikrodaphaiból, i. e. V. sz., In: Zinserling,
   Verena: A nő a klasszikus ókorban

 5. Görög váza, kb. 2300 éves, In: Frenzel, Rose - Maries: Játék közben

 6. Libával birkózó kisfiú, i. e. II. századi bronzszobor római kori
   márványmásolata, In: Castiglione László: Hellenisztikus művészet

 7. Lóversenyző fiú, bronz szoborcsoport töredéke, i. e. II. sz., In:
   Castiglione László: Hellenisztikus művészet

 8. Alvó Erósz bronzszobra, i. e. II. sz., In: Castiglione László:
   Hellenisztikus művészet

 9. Lanton játszó repülő Erósz, bronz szobor a Mahdiánál elsüllyedt hajó
   rakományából, i. e. II. sz., In: Castiglione László: Hellenisztikus
   művészet

10. Dajka gyermekkel Mürina, i. e. 100 körül, In: Zinserling, Verena: A nő
   a klasszikus ókorban

11. A császári család, részlet az Ara Pacis déli oldaláról, i. e. 13-9, In:
   Zinserling, Verena: A nő a klasszikus ókorban

12. Pompeji falfestmény, In: Frenzel, Rose - Maries: Játék közben

13. Részlet a Vettiusok házának falfestményeiből, Pompej, I. sz. 3. negyede
   In: Castiglione László: Római művészet

14. Tellus, az anyaföld allegóriája, dombormű az Ara Pacisról, i. e. 13-9,
   In: Castiglione László: Római művészet

15. A császár támogatásában részesített gyermekek szüleikkel. Részlet a
   beneventumi diadalív domborműveiből, In: Castiglione László: Római
   művészet

16. "Mária életének mestere": Mária születése, In: Artner Tivadar: A
   középkor művészete

17. Éva guzsallyal a bölcső mellett, 1370 k. Erfurti dóm, In: Erpel, Fritz:
   A megfestett világ

18. Madonna szentekkel Konstantinápoly (VI. sz.), In: Piper, David: A
   művészet élvezete

19. Trónoló Madonna a gyermek Jézussal, Konstantinápoly, 1200 körül, In:
   Gombrich, E. H.: A művészet története

20. Szent Jeromos Izajás kommentárjai, Citeaux 1115-1125, In: Marosi Ernő:
   A középkor művészete

21. Vlagyimiri - Istenanya, 1131, In: Broby - Johansen, Rudolf: Ember és
   művészet

22. "Aranyos Szűz", amiensi dóm, XIII. sz. közepe, In: Hekler A.: A
   középkor és a reneszánsz művészete

23. Joan d' Evreux: Szűz Mária a kis Jézussal, 1339, In: Gombrich, E. H.: A
   művészet története

24. Lovagló fiú, középkori kézirat, In: Frenzel, Rose - Maries: Játék
   közben

25. Kivégzés,  XVI. sz. eleje,  In: Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a
   lovagkorban

26. A pfullendorfi oltár mestere: Mária születése, 1500 körül, In: Sachs,
   Hannelore: A nő a reneszánszban

27. Domenico Ghirlandaio: Mária születése, 1486-1490 körül, In: Sachs,
   Hannelore: A nő a reneszánszban

28. Francois Clouet: Diane de Poitiers (?), 1560-1570 körül In: Sachs,
   Hannelore: A nő a reneszánszban

29. Donatello: Pazzi-Madonna, 1422 körül, In: Vayer Lajos: Az itáliai
   reneszánsz művészete

30. Leonardo da Vinci: Madonna Litty, In: Broby - Johansen,  Rudolf:
   Ember és művészet

31. Alessio Boldovinetti: Madonna a Bambinóval, 1450, In: Vayer Lajos: Az
   itáliai reneszánsz művészete

32. Raffaello Santi: Galotea diadala, In: Beke László: Műalkotások elemzése

33. Giovanni Antonio Omodeo: Játszó gyerekek, 1470-1475 k., In: Vayer
   Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete

34. Ifj. Frans Pourbus: A gyermek Eleonora Gonzaga, In: Burckhardt,
   Jakob: A reneszánsz Itáliában

35. Bronzino: Toledoi Eleonóra fiával Giovanni Medicivel, 1454 k., In:
   Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete

36. Parasztok, XV. sz., In: Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a lovagkorban

37. Vincenzo Campi: Parasztcsalád, In: Burckhardt, Jakob: A reneszánsz
   Itáliában

38. Mosaccio: Anya gyermekkel, (részlet Szent Péter alamizsnaosztás című
   képéből), 1426-1427 körül, In: Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz
   művészete

39. Andrea  Mantegna:  Lodovico Gonzaga és Francesco Gonzaga bíboros
   találkozása, 1474 Mantova, Palazzo Ducale, In: Baxandall, Michael:
   Reneszánsz szemlélet - reneszánsz festészet

40. Szülés, XV. századi táblakép, In: História 1997. 5-6. szám

41. Szent István születése, 1370 körül, Képes Krónika, In: Csukovits Enikő:
   Királyi gyermekek, gyermek királyok

42. Keresztelési jelenet a Mátyás - graduáléból, In: Csukovits Enikő:
   Királyi gyermekek, gyermek királyok

43. Gyerekjátékok a középkorból, In: História 1997. 5-6. szám

44. Szent Erzsébet kézfogója, In: Csukovits Enikő: Királyi gyermekek,
   gyermek királyok

45. Báthory András Madonnája, 1526, In: Beke László: Műalkotások elemzése

46. Jézus a kisdedekkel, János úrfi epitáfiuma, XVII. sz. második fele
   (részlet), In: Gyermekek a kora újkori Magyarországon

47. Esterházy Imre, 1677, In: Gyermekek a kora újkori Magyarországon

48. Halott csecsemő, XVII. sz., In: Gyermekek a kora újkori Magyarországon

49. Esterházy  Mária  és  Pál,  1631,  In: Gyermekek a kora újkori
   Magyarországon

50. Jan Steen: Keresztelő, In: Garas Klára: A németalföldi polgárság
   művészete

51. Hendrik Bary: Gyermekét szoptató anya, In: Zumthor, Paul: Hollandia
   Hétköznapjai Rembrandt korában

52. Michel  Sittow:  Mária  gyermekével  In: Urbach Zsuzsanna: Korai
   németalföldi táblaképek

53. Joos van Cleve: Mária alvó gyermekével In: Urbach Zsuzsanna: Korai
   németalföldi táblaképek

54. Jan van Eyck: Rollin kancellár Madonnája, In: Végh János: Van Eyck

55. Rubens: Gyümölcsfüzér, In: A művészet története. A barokk

56. Rubens: Helene Fourment kisfiával, Frausszal, In: A művészet története.
   A barokk

57. Rubens: Gyermekfej, 1615 körül, In: Gombrich, E. H.: A művészet
   története

58. Anthonis van Dyck: Marie Clarisse, Jan Woverius hitvese, gyermekével;
   In: Alpatov, Mihail V.: A Drezdai Képtár, Régi mesterek

59. Cornelis de Vos: Család képe, In: H. Takács Marianna: Rubens és kora

60. Rembrandt: Családi csoportkép, In: A művészet története. A barokk

61. Rembrandt, van Rijn: Szent család (részlet), In: Garas Klára: A
   németalföldi polgárság művészete

62. Pieter de Hooch: Az éléskamra, 1660 körül, In: Erpel, Fritz: A
   megfestett világ

63. Adriaen van Ostade: Parasztcsalád szobában, In: Mojzer Miklós: Holland
   életképek

64. Jan Miense Molenaer: Csapszék "A Félholdhoz", In: Mojzer Miklós:
   Holland életképek

65. Jakob Gerritsz Cuyp: Gyerekek báránnyal, 1638, In: Frenzel, Rose -
   Maries: Játék közben
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező