Dimenzió #14

Y-akták - Tele Fiction Magazin

(paratudományok)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

Ádám László:
             UFONAUTÁK ÉS ELTÉRÍTÉSEIK

  Az  ufonautákkal  valamilyen  formában  kapcsolatba  került emberek
beszámolóiból kiderült, hogy az ufonauták elnevezése - részben helytelen,
ugyanis a földönkívüli intelligens lények közül számosan nem vesznek igénybe
ufókat  közlekedésre. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem csupán más
naprendszerekből,  galxisokból,  hanem  más dimenziókból is látogatják
Földünket. Mit is jelenthet ez valójában?

  B. É. látszatra átlagos családanya, hétköznapi ember. Különös képessége,
hogy telepatikus úton képes üzeneteket venni. Az általuk közöltek szerint a
gondolatok - így az emberi gondolatok is - határtalan kiterjedésű és
sebességű anyagrezgések. Szerintük az emberi gondolatok, amelyeket az agy,
mint egy rádió-adó sugároz ki, akár más galaxisokban is foghatóak lennének
megfelelő technikai felszereléssel, ha a kozmikus hattérsugárzás nem zavarná
a vételt. Kutatóbázisaikon, járműveiken a kommunikációs konzol képernyője
szimbólumokban jelzi az éppen vett emberi gondolatokat.

  A készülék több üzemmódba is beállítható: egy meghatározott, általuk
ismert személy megfigyelésére; egy kiválasztott típusgondolat pásztázására;
vagy a rájuk gondoló emberekre. A készülék lehet akár más bolygón, de egy, a
Földhöz közeli űrhajón is. De ne higgyük, hogy ez csak készülék kérdése!
Ugyanezt  a funkciót képesek telepatikusan, a saját agyukkal - mint
vevőkészülékekkel  -  is elvégezni. Tehát a földönkívüliek gondolatok
megfigyelése által kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb személyeket,
vizsgálatokra,v agy ha éppen úgy akarják, akkor kapcsolatfelvételre.

  Szintén  megfigyelt  tény,  hogy a földönkívüliek által látogatott
embereknek  a  bioenergetikai rendszere, aurája az átlagosnál erősebb
kisugárzással  bír.  Az  emberi bioenergetikai rendszer vizsgálatainak
gyakoriságából arra lehet következtetni, hogy ez különösen érdekli őket. Sok
emberben maradnak álom emlékképek arról, hogy a kozmikus energia kezelésére,
gyógyításra  való  használatára,  saját  maguk  feltöltésére  tanítják
földönkívüli  környezetben.  Úgy  tűnik,  hogy különleges jelentőséget
tulajdonítanak azoknak az embereknek, akik aurájuk révén képesek energiák
mozgatására.

  A kiválasztásnak vannak más szempontjai is. Állítólag bizonyos családokat
azért tartanak megfigyelés alatt, mert genetikai vonaluk egy korábbi
beavatkozás  miatt  számukra  fontos adatokkal szolgálhat. Regressziós
hipnózissal sikerült feltárni, hogy egyes emberek az előző életüket más
bolygókon élték le, majd újra születve, reinkarnálódva a Földön öltöttek
ismét testet. Az ilyen emberek külsőre tökéletesen megfelelnek az átlagos
emberi formának, de a tudatuk a más civilizációban eltöltött előző élet
sűrített tapasztalatait tartalmazza.

  Az eltérítettek egy nagyon nagy százalékát az ilyen emberek teszik ki. A
földönkívüliekkel való találkozásokról emlékekkel rendelkező emberekkel való
beszélgetések során kiderült, hogy az idegenek fizikai mivoltukban csak
akkor visznek magukkal embereket, amennyiben ez elkerülhetetlen. Vizsgálati,
kapcsolatteremtési, tudatformáló céljaikhoz nem szükséges a kiválasztott
ember közelében lenniük. Részben azért, mert távolról is képesek technikai
és  mentális eszközökkel hatni az emberi tudatra. Eltérített emberek
beszámoltak már távgyógyításról, stressz megszüntetéséről.

  Másrészt a földönkívüliekkel több éve tudatos kapcsolatban állók szerint
a rendszeresen eltérítetteknél a tudatba korábban beépített program lép
működésbe a megfelelő körülmények, vagy külső aktivizálás hatására. Ilyenkor
például a program elálmosítja az illetőt, aki hamar lefekszik aludni, így
megteremti az eltérítéshez szükséges körülményeket. Másoknál a program a
testelhagyást  segíti elő. Mindezek ugyanúgy a földönkívüli kapcsolat
fogalomkörébe tartoznak, mint amikor fizikai valóságában történik találkozás
az idegen lénynyel.

  A testelhagyás nem ismeretlen fogalom az emberiség számára, jelentős
irodalom foglalkozik ezzel, számos bizonyítékot mutatva fel a jelenségre.
Ilyenkor az ember finom anyagi teste, úgynevezett asztrálteste kilép a
fizikai testéből, és testenkívüli élményeket szerez. A földönkívüliek
előszeretettel viszik magukkal az emberek asztráltestét, a fizikai test
ilyenkor az ágyban marad. Előfordul az úgynevezett tudattest elvitele is, a
magasabb dimenziókból származó lények pedig képesek közvetlenül az emberi
lélekre hatni.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező