Dimenzió #02

Világ(egyetem)

(csillagászat)

Legnépszerűbb számunk

[#24] Kapcsolat - kezdő és gyakorló szeretőknek -


Legnépszerűbb cikkünk

[#24] Szerelmes versek

           ┌─▄    ▄ ▄ ▀Ý     ▀Ý
           ├─█  ▄ ┬ ▄ █ ┌─▄ ┌─▄ ▄─┐ ▄─┐ █
           │ █  █ │ █ █ ┌─█ │ █ █  █ │ █ 
           ┘ ▀  ▀▀ž ▀ ▀ └─▀ └─█ ▀  ▀─┘ ▀ ▀ ▀ ▀
                     ─▀

               (Gondolatok a Világról)

  "Fontos tudni, hogy végtelen sok világ van, s közülük némelyek hasonlók 
  ehhez a mi világunkhoz, mások nem hasonlóak."
                                  Epikurosz

    "... nincs mértéke, se vége, akárhol is állsz, a világnak."
                                  Lucretius

         "Látod mely rövid mulandó ez világ.
           Elmúlik higyjed mind szinte az virág,
            Mert nincsen benne állandóság,
              Folyása néki állhatatlanság."
                                  Horatius

          "A világot kerek lámpásnak képzelem,
           égő kanócának a napot az egen,
           mi járkálunk benne, ámulunk, bámulunk,
           s tűnődünk magunkon, apró árnyképeken."
                                Omar Khajjám

 "... a világegyetem végtelen, s ennélfogva nincs sem középpontja, sem 
  kerülete..."
                               Giordano Bruno

 "... nincsen a világegyetemben semmi míveletlen, terméktelen, halott,
  nincs káosz, nincs zavar, csak látszólag, körülbelül úgy, mint egy 
  távolból szemlélt halastóban, amelyben csak zavaros mozgást látnánk, 
  és úgyszólván a halak sürgését-forgását, anélkül hogy magukat a 
  halakat megkülönböztethetnők."

 "... a világegyetemben uralkodó tökéletes rend folytán minden a lehető 
  legjobban van berendezve..."
                                   Leibniz

 "A világegyetem, minden létező hatalmas foglalata, sehol másból nem 
  áll, mint anyagból és mozgásból."
                                   Holbach

 "A filozófia meg van írva abban a hatalmas könyvben, amely állandóan 
  nyitva áll szemünk előtt (a világegyetemre gondolok), de nem érthetjük
  meg, ha előbb nem tanuljuk megérteni a nyelvet, ismerni a betűket,
  amelyekkel íródott. Ez a könyv a matematika nyelvén íródott..."
                                   Galilei

 "A természet titkai rejtve vannak előttünk; jóllehet állandóan alkot,
  nem látjuk mindig az eredményt; csak idővel s koronként ismerjük meg, 
  s bár a természet mindig egyforma, mi sem ismerjük mindig egyformán. 
  Egyre többet tapasztalhatunk, mert elménk egyre fejlődik..."
                                   Pascal

 "Egyetlen  fűszál sem  nőhet  anélkül, hogy úgyszólván az egész 
  természettel ne volna összhangban."
                                 Fontenelle

 "Az ember az első, de nem az egyetlen teremtménye a Földnek; uralkodik 
  a világon, de nem ő a Világegyetem. Ily módon a Természet elemei 
  gyakran szemben állnak vele, ezért harcol ellenük."
                                   Herder

   (Felhasznált irodalom: Bölcsességek Könyve, Gondolat, Bp., 1982.)

                                    ALEX

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2019
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva. | xhtml, css, 508
internetes partnerünk:
Netmester
netmester a holnaptervező